ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Doradztwo techniczne Profil firmy "LOGON" S.A.
"LOGON" S.A.
NIP5540231668
KRS0000161973
Kapitał zakładowy2 000 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Piotrowskiego 7 A, 85-098 Bydgoszcz
Przychód w 2020 roku
49 171 924
Pozycja w rankingu finansowym
16 / 429

Numer telefonu

+48724996858

Strona internetowa

http://www.logon.pl

Oddziały

Logon SA Oddział Toruń

Bukowa 27, 87-100 Toruń
+48724996858

Kategorie Działalności

Kategoria główna
IT i telekomunikacja Doradztwo techniczne

O Firmie

Firma LOGON powstała w 1992 roku. Od samego początku działalności nastawieni jesteśmy na profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie zarówno doradztwa, jak i sprzedaży rozwiązań informatycznych. W roku 1995 powołaliśmy wyspecjalizowaną firmę LOGONET Sp. z o.o., providera internetowego. Długoletnia współpraca z wieloma firmami o światowej renomie jest świadectwem nie tylko efektywności naszej pracy, ale również szacunku i indywidualnego podejścia do klienta. Gwarantujemy dostęp do aktualnych informacji handlowych i technicznych, autoryzowany serwis oraz specjalistyczne, dostosowane do potrzeb odbiorcy usługi. O sukcesie naszej firmy decyduje umiejętne połączenie odpowiedzialnego biznesu z dynamicznym rozwojem. Rankingi: - "Gepard Biznesu 2015, 2014, 2013" przyznawany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma", "Gazela Biznesu 2014" przyznawanych przez Puls Biznesu, "Diament Forbesa 2015" miesięcznik Forbes. - Od lat firma notowana jest w rankingach największych firm informatycznych: "Tele -Info 500" - ranking czasopisma Tele Info, "Top 200" - ranking Computerworld. W rankingach tych znajduje się wśród pierwszych 100 firm w Polsce zachowując czołową pozycję w województwie kujawsko-pomorskim. - "Złota Setka Pomorza i Kujaw" - Gazeta Pomorska umieszcza LOGON SA wśród wyróżniających się firm regionu. ISO: Potwierdzenie naszej wiarygodności i rzetelności stanowi posiadany od 2004 roku certyfikat jakości ISO 9001:2000 oraz certyfikat ISO/IEC 27001:2005 związany z wdrożeniem w 2012 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oznacza to, iż wszystkie procedury firmy podlegają ścisłej kontroli jakości.

Koncesje: Koncesja nr L-0247/14 (usługi ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego) Koncesja nr B-086/2016 (zakres: obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określ. w poz. WT II-XII i WT XIV oraz technologią WT XIII) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego 1 stopnia - poufne

Dbamy o jakość naszej pracy czego dowodem są liczne, uzyskane przez nas wyróżnienia i certyfikaty. Wiedza, doświadczenie, zdobyte wyróżnienia, a przede wszystkim zadowolenie naszych klientów, pozwalają nam dziś klasyfikować się w czołówce firm informatycznych.

Rodzaj działalności

pośrednik, hurtownik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"LOGON" SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PIOTROWSKIEGO 7 A, 85-098 BYDGOSZCZ

NIP

5540231668
Copy

REGON

090548305
Copy

KRS

0000161973
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2016-10-18

Adres rejestrowy

UL. PIOTROWSKIEGO 7 A, 85-098 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2003-05-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-05-19

Sygnatura akt

RDF/313893/21/438

Strona WWW

http://www.logon.pl

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51 - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, 2) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DO KWOTY 1.500.000 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 3) PEŁNOMOCNIK - W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA,
ZARZĄD
Zbigniew Dariusz Piszcz
V-prezes, 60 lat
Krzysztof Mirosław Jurek
Prezes, 61 lat
RADA NADZORCZA
Dorota Helena Matuła
29 lat
Magdalena Wietlicka Piszcz
57 lat
Krzysztof Antoni Łuźniak
65 lat

Ranking finansowy

Analiza ALEO.com za ostatni dostępny rok (2020) Metoda obliczeń
Kategoria
Doradztwo techniczne
Pozycja (Zysk / strata netto)
61
/ 429
Pozycja (Przychód)
16
/ 429

Wygenerowany 39 godzin temu

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
36,7
48
49,2
2,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,1
10,8
10
-7,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,9
9,5
10,3
9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
18
20,2
20,3
0,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,2
-41,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
1,6
1890,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,3
0,6
0,9
36,9
EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
0,9
0,8
-10,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,6
0,6
0,6
2,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
11,8
14,2
14,7
3,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,3
0,6
0,9
45,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-14,3
6,2
8,3
2,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3,5
1,2
1,7
0,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
49,3
46,8
50,8
4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-3,4
1,8
1,6
-0,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3,5
1,3
1,7
0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
88
80
74
-6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,3
1,5
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,6
6,3
2
-4,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży