Lindem sp. z o.o.
Opolska 188, 52-014 Wrocław
NIP8992752812
Oceń firmę:
Lindem sp. z o.o.
NIP8992752812
KRS0000508774
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Opolska 188, 52-014 Wrocław

Strona internetowa

http://lindem.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jesteśmy firmą ze 100% kapitałem polskim i działamy od 2014 roku koncentrując się na zaspokojeniu potrzeb klientów w szeroko rozumianej branży stalowej.

W oparciu o Centrum Produkcyjne w Myszkowie k/Zawiercia produkujemy szeroką gamę wyrobów dla budownictwa i branży konstrukcyjnej oraz świadczymy usługi przetwórstwa stali w procesach: spawania, cięcia termicznego, obróbki na zimno ( CNC, gięcie, cięcie, tłoczenie i inne).

Jesteśmy wyłącznym producentem i dystrybutorem systemów barier drogowych oraz elementów systemów PASS+CO na rynku polskim. Zapewniamy kompleksowe dostawy wraz z montażem.

Na terenie zakładu produkcyjnego świadczymy usługi z zakresu logistyki wyrobów stalowych. Dysponujemy dostępem do bocznicy kolejowej umożliwiającej rozładunek wagonów wprost na hali.

Nasza firma posiada wdrożony i certyfikowany w 2015 roku System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, Zakładową Kontrolę Produkcji zgodną z PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz Certyfikat Spawalniczy EN 1090-1:2009+A1:2011.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LINDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MIŃSKA 38, 54-610 WROCŁAW

NIP

8992752812
Copy

REGON

022391450
Copy

KRS

0000508774
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-04-19

Adres rejestrowy

UL. MIŃSKA 38, 54-610 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2014-05-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-05-08

Sygnatura akt

RDF/449794/22/648

Strona WWW

http://lindem.pl

Kody Pkd

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

77 - Wynajem i dzierżawa

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZARZĄD
Monika Barbara Ługowska
Członek Zarządu, 41 lat
Marcin Grzegorz Polit
Członek Zarządu, 45 lat
Łukasz Linkiewicz
Prezes Zarządu, 43 lata
UDZIAŁOWCY
Łukasz Linkiewicz

100% 10000 (dziesięć tysięcy) udziałów o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy) złotych.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
26
28
31,1
11
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,4
10,4
13,1
25,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,1
2,6
5,6
112,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,5
13,1
18,7
43
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,7
363,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,6
6,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,7
3
359,4
EBITDA Opis wskaźnika
1
-20,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,6
8,6
12,3
43
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,9
3,3
280,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,5
2,6
374,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
7,4
20,5
45,8
25,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,6
1,9
8,3
6,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
18,3
20,1
30
9,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,8
-2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,8
2,4
9,8
7,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
121
124
133
9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
0,9
1,1
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
3,7
1,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży