LEX VERBIS KANCELARIA PRAWNA
OS.700-LECIA 3/46, 32-650 KĘTY
NIP5492311925
TEL+48503626787
Oceń firmę:
LEX VERBIS KANCELARIA PRAWNA
NIP5492311925
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

OS.700-LECIA 3/46, 32-650 KĘTY

Numer telefonu

+48503626787

Strona internetowa

http://www.lexverbis.pl

O Firmie

Lex Verbis Kancelaria Prawna Daniel Kierpiec powstała w 2014 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi prawnicze.

Lex Verbis Kancelaria Prawna prowadzona jest przez prawników niezrzeszonych w korporacjach radców prawnych i adwokatów. Nie jest przez to ograniczona przez przepisy samorządów zawodowych. Działa na podstawie ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej. Pozycję każdego prawnika determinuje rynek i dobra opinia obsługiwanych podmiotów.

Lex Verbis Kancelaria Prawna swoją przewagę konkurencyjną upatrują w profesjonalizmie, osobistym kontakcie z klientem i znacznie niższych cenach świadczonych usług.

Lex Verbis Kancelaria Prawna dzięki współpracy z największymi i najskuteczniejszymi Kancelariami w kraju świadczy usługi w zakresie:

+ obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców (kompleksową, stałą lub doraźną) oraz usługi prawne dla klientów indywidualnych w sprawach:

- obsługa zamówień publicznych realizowanych przez podmiot

- Pozyskiwania środków Unijnych dla przedsiębiorców min. z Funduszy Strukturalnych itp.

- windykacji wierzytelności (postępowanie przedsądowe, prowadzenie rozmów ugodowych i zawierania umów pozasądowych, postępowanie nakazowe, upominawcze, egzekucyjne, przed komornikiem),

- cywilnych (sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wypadki komunikacyjne, odszkodowanie od jednostek świadczących usługi medyczne, sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej, postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy),

- spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego,

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, prowadzenie spraw o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego),

- z zakresu prawa nieruchomości (windykacja rzeczy, postępowania: o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy wieczysto-księgowe, analiza stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży najmu, dzierżawy nieruchomości),

- karnych, karno- skarbowych, z zakresu wykroczeń (obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego, jak odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.),

- rodzinnych (rozwody, separacje, postępowanie o alimenty, postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków, sprawy opiekuńcze, postępowanie o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, postępowanie o adopcję, sprawy z ustawy o nieletnich),

- spadkowych (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie o dział spadku, postępowanie o wykonanie zapisu i o zachowek),

- administracyjnych, w tym z zakresu prawa budowlanego (reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym, sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego),

- z ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji,

+ Przygotowujemy:

• analizy, opinie prawne i umowy oraz wszelkie pisma sądowe,

• pozwy, apelacje skargi kasacyjne, odwołania od decyzji

administracyjnych,

• skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.

- Reprezentuje swych klientów przed:

• organami administracji państwowej i samorządowej,

• sądami cywilnymi, karnymi, gospodarczymi,

• Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,

• Sądem Najwyższym,

• Naczelnym Sądem Administracyjnym,

• Trybunałem Konstytucyjnym.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Lex Verbis Kancelaria Adwokacka - Adwokat Daniel Kierpiec

Copy

Adres do doręczeń

ul. Wolności 14/4, 41-500 Chorzów

NIP

5492311925
Copy

REGON

360178236
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-04-20

Adres rejestrowy

ul. Wolności 14/4, 41-500 Chorzów

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

os. 700 - Lecia 3/46, 32-650 Kęty

Przedsiębiorca

Daniel Kierpiec

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2014-12-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży