LESZEK RAŹNIAK LAREX
Aleja Niepodległości 213B, 05-200 Stare Lipiny
NIP1251197532
TEL+48 665 773 166
Oceń firmę:
LESZEK RAŹNIAK LAREX
NIP1251197532
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Aleja Niepodległości 213B, 05-200 Stare Lipiny

Numer telefonu

+48 665 773 166

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LESZEK RAŹNIAK LAREX

Copy

Adres do doręczeń

ul. Wileńska 10, 05-200 Wołomin

NIP

1251197532
Copy

REGON

142963317
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-18

Adres rejestrowy

ul. Wileńska 10, 05-200 Wołomin

Przedsiębiorca

LESZEK RAŹNIAK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2011-06-10

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.31.Z - Tynkowanie

31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży