L'EMIR I JUSZCZYK H JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul.Sobieskiego 16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 16
NIP6290007604
TEL0326390000
Oceń firmę:
L'EMIR I JUSZCZYK H JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA
NIP6290007604
KRS0000047226
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Sobieskiego 16, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 16

Numer telefonu

0326390000

Strona internetowa

http://www.lemir.com.pl

Oddziały

Lemir I.Juszczyk, H.Juszczyk Sp. jawna STACJA PALIW ORLEN

ul. Sobieskiego 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza
0322624240

Lemir I.Juszczyk, H.Juszczyk Sp. jawna SALON i SERWIS SKODA

ul. Sobieskiego 10A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
0325088000

Lemir I.Juszczyk, H.Juszczyk Sp.j. stacja paliw L2

ul.Przemyslowa 1, 41-300 Dąbrowa Gornicza
+48322649054

O Firmie

Początki firmy L’emir sięgają do roku 1984 , kiedy to jeden ze wspólników firmy uruchomił warsztat samochodowy w Dąbrowie Górniczej. Jednak za rzeczywistą datę powstania spółki uznaje się dzień 27.03.1992 r.

Początkowo firma prowadziła działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą detaliczną i hurtową paliw. Obecnie na działalność firmy L’emir składają się dwie stacje benzynowe i dwa autoryzowane salony samochodowe z serwisem .

Obserwując wzrastający popyt na rynku, przedsiębiorstwo otwierało kolejne stacje benzynowe w różnych lokalizacjach na terenie Dąbrowy Górniczej.

Firma L’emir od 1996 roku współpracuje z Polskim Koncernem Naftowym (dawniej: Petrochemia Płock) na podstawie wieloletnich kontraktów dotyczących sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw.

Kolejnym etapem rozwoju firmy, było rozpoczęcie współpracy z Peugeot Polska w 1997 roku w charakterze autoryzowanego koncesjonera Peugeot.

Współpraca firmy L’emir z Peugeot Polska oparta jest na czterech kontraktach: 1. Autoryzowany dystrybutor samochodów nowych 2. Autoryzowany dystrybutor samochodów używancyh 3. Autoryzowana stacja obsługi (ASO) samochodów marki Peugeot 4. Autoryzowany dystrybutor części

W 1998 roku firma L’emir uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Od tego roku zobowiązana jest spełniać wymagania dotyczące między innymi zatrudniania pracowników, wynikające z ustawy.

W wyniku rozwoju współpracy z Peugeot Polska firma L’emir zbudowała dział blacharsko –lakierniczy 2002 roku i przeniosła centralę firmy w 2009 roku do nowowybudowanego biurowca na terenie salonu Peugeot.

Podstawą strategii działalności firmy L’emir jest permanentny rozwój jako kontynuacja procesu inwestycyjnego rozpoczęto w roku 1992 opisanego powyżej.

Od Maja 2013 roku jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą i Serwisem Samochodów Marki SKODA .

Nasz nowy salon i serwis został zbudowany i wyposażony według nowych standardów wprowadzonych przez markę Skoda i jest pierwszym w europie salonem w nowych standardach .

Dzisiaj L'emir to uznana i ceniona firma na rynku .Obsługujemy takie firmy jak: Eurobank , Eden , Lukas , Shel , Lotos , Kamis , Sita STAROL i wiele innych . Wkładamy też bardzo dużo wysiłku i staranności do obsługi klientów indywidualnych .

W celu sprawnej likwidacji szkód i sprawnym zawieraniu ubezpieczeń współpracujemy z PZU , Generali , Benefią , Allianz , Wartą i Hestą .

Obecnie zatrudniamy ok. 110 pracowników . Współpracujemy ze szkołami zawodowymi i poprzez praktyki kształcimy przyszłych mechaników , elektromechaników , blacharzy i lakierników samochodowych . Ponadto umożliwiamy odbycie w naszej firmie stażów zawodowych absolwentom liceów , technikom i absolwentom szkół wyższych.

Sukces naszej firmy tworzy dynamiczny, dobrze wykwalifikowany, zaangażowany i lojalny zespół.

Jeśli szukacie Państwo nowych wyzwań i dysponujecie ugruntowanymi kwalifikacjami zawodowymi, możecie się ubiegać u nas o pracę.

ul. Sobieskiego 16 / 41-300 Dąbrowa Górnicza / tel. (032) 639-00-00 / mobile + 48 785 874 305 / Assistance 665-000-101

Rodzaj działalności

pośrednik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

L'EMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JANA III SOBIESKIEGO 16, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

NIP

6290007604
Copy

REGON

271074824
Copy

KRS

0000956642
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-04

Adres rejestrowy

UL. JANA III SOBIESKIEGO 16, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Data rejestracji w KRS

2022-03-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2022-03-01

Sygnatura akt

RDF/524039/23/678

Strona WWW

http://www.lemir.com.pl

Kody Pkd

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Lechosław Juszczyk
Zastępca Prezesa Zarządu, 72 lata
Mirosław Juszczyk
Prezes Zarządu, 67 lat
UDZIAŁOWCY
Magdalena Agnieszka Juszczyk Rotocka

25% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Lechosław Juszczyk

25% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Halina Juszczyk

50% 200 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
50,3
72,9
58,5
-19,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
17,5
20,9
22,9
9,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
14,3
14
13,1
-6,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
31,8
34,9
36
3,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
1
0,8
0,8
1,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,6
0,5
-17,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,1
1
0,7
-27,1
EBITDA Opis wskaźnika
3,4
2,3
1,8
-21,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,4
1,4
1
-34
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,1
1
0,7
-27,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
16,5
20,3
22,5
10,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
14,5
7,1
5,5
-1,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,1
1,4
1,2
-0,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
44,9
40,2
36,4
-3,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,8
3,1
3
-0,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,1
1,4
1,2
-0,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
62
55
117
62
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,7
1,7
1,2
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,3
7,7
11,5
3,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz rtf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży