"Leaseplan Fleet Management (Polska) sp. z o.o.
Ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa
NIP9511998872
TEL+48223351666
Oceń firmę:
"Leaseplan Fleet Management (Polska) sp. z o.o.
NIP9511998872
KRS0000093257
Kapitał zakładowy220 170 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

Numer telefonu

+48223351666

Strona internetowa

http://www.leaseplan.pl

O Firmie

LeasePlan Polska

Nasza firma rozpoczęła działalność w 2001 roku i jest polskim oddziałem globalnego koncernu LeasePlan Corporation - największego na świecie dostawcy usług zarządzania flotą i rozwiązań mobilnych dla użytkowników aut.

Od kilku lat jesteśmy liderem polskiego rynku wynajmu długoterminowego i usługi Full Service Leasing ( tzw FSL).

Obecnie nasza flota liczy ponad 32 tys. aut.

Oferta

Specjalizujemy się w wynajmie długoterminowym, średnioterminowym, leasingu i zarządzaniu flotą dostarczając innowacyjne produkty oraz usługi na najwyższym poziomie.

Ofertę kierujemy zarówno do dużych korporacji międzynarodowych, mniejszych firm o zasięgu lokalnym jak i firm z sektora MŚP.

Korzyści dla Twojej firmy

Finansowo – podatkowe

 • Niższe raty miesięczne vs tradycyjny leasing bankowy
 • Rata stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu
 • Koszt poza bilansem, nie obciąża zdolności kredytowej firmy
 • Stałe miesięczne raty zapewniające proste budżetowanie

Optymalizacja kosztów, ryzyka pod kontrolą

 • Obniżenie łącznych kosztów użytkowania aut od 10% do 30%
 • Korzystanie z siły nabywczej LeasePlan
 • Stałe, gwarantowane koszty
 • Ryzyko wzrostu wydatków po stronie LeasePlan

Wygoda, elastyczność

 • Całość spraw operacyjno-administracyjnych po stronie LeasePlan
 • Jeden dostawca, jedna faktura w miejsce wielu
 • Możliwość zmiany zakresu usług w trakcie umowy
 • Nowy samochód co 3-4 lata

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POSTĘPU 14B, 02-676 WARSZAWA

NIP

9511998872
Copy

REGON

017174770
Copy

KRS

0000093257
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-13

Adres rejestrowy

UL. POSTĘPU 14B, 02-676 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2002-02-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-02-19

Sygnatura akt

RDF/359992/21/317

Strona WWW

http://www.leaseplan.pl

Kody Pkd

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

64.91.Z - Leasing finansowy

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Jacek Krzysztof Studziński
Członek Zarządu, 43 lata
Rogier Patrick Klop
Prezes Zarządu, 51 lat
Tomasz Paweł Golema
Członek Zarządu, 37 lat
UDZIAŁOWCY
LEASEPLAN CORPORATION N.V.

100% 220.170 udziałów o łącznej wartości 220.170.000,00 pln

PROKURA
Piotr Wróbel
prokura łączna - łączna z członkiem zarządu lub innym prokurentem, 47 lat
Krzysztof Piotr Śliwiński
prokura łączna - łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu, 48 lat
Marta Małgorzata Żabik
prokura łączna - łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu, 44 lata
Joanna Ewa Pietrzak
prokura łączna - do działania łącznie z członkiem zarządu lub innym prokurentem, 46 lat
Michał Jerzy Cierniak
prokura łączna 0 z członkiem zarządu lub innym prokurentem, 47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
546,9
594,8
506,6
-14,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1634,8
1820
1750,5
-3,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
199,6
187,8
156,9
-16,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1834,4
2007,7
1907,4
-5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
8,2
17
13,7
-19,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
-240,3
-230,7
-268,2
-16,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-135,1
-13,6
-44
-224,5
EBITDA Opis wskaźnika
-333,5
-198,3
-269,2
-35,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-93,2
32,4
-1
-103
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
215
223,3
192,8
-13,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-113
-11,9
-30,9
-160,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-56,6
-6,3
-19,7
-13,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-20,7
-2
-6,1
-4,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
10,9
9,4
8,2
-1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-61
-33,3
-53,1
-19,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-24,7
-2,3
-8,7
-6,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
509
549
562
13
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-4,5
-8,4
-5,8
2,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
Pobierz pdf
Pokaż więcej (6)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży