Lean Enterprise Institute Polska
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
NIP8982098802
TEL71798573311
Oceń firmę:
Lean Enterprise Institute Polska
NIP8982098802
KRS0000267015
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

Numer telefonu

71798573311

Strona internetowa

http://lean.org.pl

O Firmie

Tematyką Lean Management zajmujemy się od przeszło 15 lat. Rozpoczynaliśmy w 1999 roku od współpracy z University of Kentucky w ramach działalności prowadzonej początkowo w Politechnice Wrocławskiej. Tam też powołaliśmy do życia Program Lean Manufacturing, tworząc we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii pierwszą w Polsce kompleksową ofertę usług szkoleniowo-doradczych z zakresu Lean Manufacturing. W roku 2002 nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Lean Enterprise Institute z USA.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku, w roku 2006 powołaliśmy do życia Lean Enterprise Institute Polska (LEI Polska) zachowując ciągłość współpracy z setkami dotychczasowych klientów przemysłowych i usługowych. W tym samym roku powstało też Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, specjalizujące się w wydawaniu praktycznych podręczników o tematyce Lean Management.

W roku 2007 staliśmy się członkiem-założycielem międzynarodowej sieci Lean Global Network (www.leanglobal.org), zrzeszającej obecnie 18 czołowych ośrodków rozlokowanych na 6 kontynentach, zajmujących się propagowaniem tematyki Lean Management w kluczowych przemysłowo regionach na świecie. Od 2009 roku uczestniczymy w programach badawczych, które mają na celu wypracowanie nowatorskich metod zarządczych czerpiących z filozofii Lean Management. Od 12 lat służymy społeczności Lean Management w Polsce, stosując propagowane przez nas zasady i metody w praktyce własnej działalności.

Aby wypełnić naszą misję szerzymy i rozwijamy najnowszą wiedzę na temat Lean Management oraz pomagamy organizacjom w transformacji i ciągłym doskonaleniu, oferując:

  • Największą w Polsce unikalną ofertę praktycznych warsztatów szkoleniowych realizowanych na terenie przedsiębiorstw, nagrodzoną w roku 2010 Medalem Europejskim.
  • Największą w Europie Środkowowschodniej konferencję Lean Management, której 14. już edycja odbędzie się w czerwcu 2014 we Wrocławiu.
  • Szeroką gamę szkoleń realizowanych na zamówienie przedsiębiorstw.
  • Największe w Polsce wydawnictwo specjalistycznych książek dotyczących tematyki Lean Management. Za działalność w tym zakresie otrzymaliśmy w 2011 roku Medal Europejski. ( leanbooks.pl ).
  • Doradztwo wdrożeniowe poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem zespołu naszych ekspertów.
  • Audyty systemów produkcyjnych wykonywane pod kątem stopnia wdrożenia Lean Management oparte na sprawdzonych wzorcach.
  • Analizy biznesowe i analizy operacyjne dla firm produkcyjnych i usługowych.
  • Największy w Polsce portal wiedzy o tematyce Lean Management, nieustannie rozbudowywany i uaktualniany.
  • Badania nad najnowszymi trendami w zarządzaniu budowanymi w oparciu o koncepcję Lean Management.

Lean Enterprise Institute Polska otrzymał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Dolnośląskiego Gryfa - najbardziej prestiżową Nagrodę Gospodarczą na Dolnym Śląsku - czterokrotnie Medal Europejski, trzykrotnie Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, oraz tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KLECIŃSKA 123, 54-413 WROCŁAW

NIP

8982098802
Copy

REGON

020402160
Copy

KRS

0000267015
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-11

Adres rejestrowy

UL. KLECIŃSKA 123, 54-413 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2006-11-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-11-03

Sygnatura akt

RDF/529778/23/892

Strona WWW

http://lean.org.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

58.11.Z - Wydawanie książek

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Robert Łukasz Kagan
Członek Zarządu, 48 lat
Remigiusz Jacek Horbal
Członek Zarządu, 51 lat
Tomasz Koch
Prezes Zarządu, 67 lat
UDZIAŁOWCY
Robert Łukasz Kagan

30,23% 39 (trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 19.500 (dziewiętnaście pięćset) złotych

Remigiusz Jacek Horbal

30,23% 39 (trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 19.500 (dziewiętnaście pięćset) złotych

Tomasz Koch

39,53% 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wysokości 25.500 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) złotych

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
-1,5
0,2
-0,1
-168,5
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-1,1
0,7
0,1
-82,1
EBITDA Opis wskaźnika
-1,1
0,7
0,1
-79,5
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,9
0,8
0,3
-63
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0
0
116,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,2
1,9
1,8
-4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,2
0,7
0,1
-82,3
Aktywa Opis wskaźnika
2,2
2,7
2,1
-21,9
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-1,1
0,7
0,1
-82,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,2
2,1
1,4
-32,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1
0,8
0,3
-63
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,5
4,8
5
4,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,1
2,7
2,1
-21,7
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,3
-42,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
14,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-89,3
36,6
6,8
-29,8
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
55,7
69,7
85,7
16
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-42,5
14,4
2,5
-11,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-42,5
14,4
2,5
-11,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-45
15
3
-12
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
137
62
22
-40
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.2505507469177246
3.2521557807922363
6.883155345916748
3,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2.903977870941162
-9.54787540435791
-6,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży