LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ
NIP9562224293
Oceń firmę:
LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP9562224293
KRS0000453326
Kapitał zakładowy1 194 897,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ

Strona internetowa

http://www.laude.pl

O Firmie

Głównym obszarem działalności naszej firmy jest kompleksowa organizacja transportu różnych grup towarowych przy użyciu transportu intermodalnego i innowacyjnych kontenerów Laude, a także konwencjonalnego transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego. Jesteśmy właścicielem pociągów intermodalnych łączących Polskę z Ukrainą, Rosją i Mołdawią. Ponadto świadczymy usługi przeładunkowe w nowoczesnym Centrum Logistycznym Laude w Zamościu.
Transport intermodalny realizujemy dzięki własnemu terminalowi, własnym kontenerom, wagonom kolejowym i naczepom samochodowym.

Naszą misją jest tworzenie nowej jakości i rozwiązań w obsłudze logistycznej kontrahentów z wykorzystaniem transportu intermodalnego.
Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w sprzedaży usług logistycznych na terenie środkowej i wschodniej Europy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo

- Transport intermodalny i kolejowy

- Transport drogowy,

- Terminal przeładunkowy

Służymy również naszymi rozwiązaniami z zakresu; transportu kręgów stalowych, transportu ładunków masowych, transportu ładunków paletyzowanych.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ

NIP

9562224293
Copy

REGON

340461640
Copy

KRS

0000453326
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2015-04-27

Adres rejestrowy

UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ

Data rejestracji w KRS

2013-03-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-03-01

Sygnatura akt

RDF/445219/22/463

Strona WWW

http://www.laude.pl

Kody Pkd

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Maciej Paweł Bałabanow
Wiceprezes Zarządu, 40 lat
Jerzy Adam Popławski
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
Maciej Witczak
Wiceprezes Zarządu, 44 lata
Janusz Górski
Wiceprezes Zarządu, 43 lata
Marcin Jacek Witczak
Prezes Zarządu, 46 lat
RADA NADZORCZA
Joanna Barbara Witczak
46 lat
Stanisław Wojciech Krukar
56 lat
Karol Bochocki
48 lat

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
114,9
159
233,5
46,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
292,2
476,7
604,2
26,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
69,3
106,5
152,6
43,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
361,5
583,3
756,8
29,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
12
21,8
46,7
113,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,3
23,9
6
-74,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
35
45,6
53,2
16,8
EBITDA Opis wskaźnika
49,4
85,3
105,7
23,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
50,2
88,7
56,4
-36,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
28,1
37,2
44,3
18,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
37,4
63,5
59
-7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
40,5
34,9
29
-5,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
24,4
23,4
19
-4,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
19,2
18,3
20,2
1,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
43
53,7
45,3
-8,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
30,4
28,7
22,8
-5,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
166
192
234
42
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży