Korel sp. z o.o.
28 Czerwca 1956 r. 209, 61-485 Poznań
NIP7773124073
TEL48612228400
Oceń firmę:
Korel sp. z o.o.
NIP7773124073
KRS0000333710
Kapitał zakładowy205 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

28 Czerwca 1956 r. 209, 61-485 Poznań

Numer telefonu

48612228400

Strona internetowa

www.hotelkorel.pl

O Firmie

Nasz hotel oferuje komfort i spokój w samym sercu zapracowanego Poznania. Wyróżnia nas najwyższa dbałość, oraz wysoki standard obsługi i wyposażenia.


Oferujemy 40 przytulnie urządzonych pokoi o różnym standardzie z przestronną łazienką. Wszystkie pokoje w Hotelu KOREL*** wyposażone są w płaski telewizor, bezpłatny szybki Internet bezprzewodowy, telefon oraz biurko zapewniające komfortowe warunki do pracy.


Nasz hotel umożliwia organizację szkoleń, seminariów, konferencji, oraz spotkań biznesowych, a także uroczystości rodzinnych.


Posiadamy dwie sale konferencyjne wyposażone w najwyższej jakości sprzęt multimedialny z dostępem do dużej ilości dziennego światła, dzięki czemu uczestnicy oraz trenerzy mogą pracować zarówno komfortowo, jak również bardziej wydajnie.


Od lat z powodzeniem organizujemy zarówno szkolenia, bankiety, konferencje, spotkania biznesowe, sympozja, spotkania rekrutacyjne, jak również uroczyste obiady oraz przyjęcia okolicznościowe.


Znajdujemy się zaledwie 11 minut od Międzynarodowych Targów Poznańskich, Starego Miasta oraz Stadionu Miejskiego. Do autostrady A2 i Dworca PKP dzielą nas 3 kilometry.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KOREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 28 CZERWCA 1956 R. 209, 61-485 POZNAŃ

NIP

7773124073
Copy

REGON

301144826
Copy

KRS

0000333710
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-10-17

Adres rejestrowy

UL. 28 CZERWCA 1956 R. 209, 61-485 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2009-07-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-07-30

Sygnatura akt

RDF/438846/22/175

Strona WWW

www.hotelkorel.pl

Kody Pkd

18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.2 - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.2 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.9 - Pozostałe zakwaterowanie

56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.3 - Przygotowywanie i podawanie napojów

58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.1 - Przetwarzanie danych

63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

64.1 - Pośrednictwo pieniężne

64.2 - Działalność holdingów finansowych

64.3 - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.3 - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

69.2 - Działalność rachunkowo-księgowa

70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem

71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.2 - Badania i analizy techniczne

73.1 - Reklama

73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej

74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

78.1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.2 - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.3 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80.1 - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.2 - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2 - Sprzątanie obiektów

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.0 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93.1 - Działalność związana ze sportem

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.1 - Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Hanna Borkowska
Prezes Zarządu, 60 lat
UDZIAŁOWCY
Józef Borkowski

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 102.500,00 zł

Hanna Borkowska

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 102.500,00 zł

PROKURA
Józef Borkowski
prokura oddzielna - samoistna, 63 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,4
1,5
2,3
49,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5,8
5,8
5,4
-6,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
0,7
1,1
50,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,6
6,5
6,5
-0,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,2
0,4
57,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0,1
0,4
477,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,6
324
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,5
49,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0,1
0,4
460,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0
0,4
1087,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-4,1
-14
33,6
47,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,4
-6,6
15,9
22,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
12,3
10,9
16,4
5,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,8
9,6
27,2
17,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,3
-6,6
16,6
23,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
30
30
37
7
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
2,8
2,3
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
19,8
37,5
7,9
-29,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży