KORAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.NASIENNA 3 LOK.A, 44-120 PYSKOWICE
NIP9691597435
Oceń firmę:
KORAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9691597435
KRS0000390548
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.NASIENNA 3 LOK.A, 44-120 PYSKOWICE

Strona internetowa

http://korax.pl

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie posadzek przemysłowych oraz usługach renowacji posadzek, które uległy degradacji z tytułu ich eksploatacji.

Prace związane z wykonaniem nowej posadzki przemysłowej realizujemy kompleksowo, począwszy od fazy projektowej, poprzez dobranie rodzaju posadzki pod kątem użytkowania oraz specyfiki miejsca, wykonanie podbudowy oraz prace przygotowawcze.

Świadczona przez nas usługa naprawy posadzki sprawdza się doskonale w sytuacjach gdzie posadzki są szczególnie narażone na zniszczenia oraz nadmierną eksploatację ze względu na specyfikę branży i sposób ich użytkowania.

Usługę renowacji posadzki proponujemy w sytuacjach gdzie istniejąca posadzka nie jest zniszczona, lecz widać na niej upływ czasu a renowacja przywraca jej dawny wygląd, a bardzo często jeszcze lepszą jakość.

Pomagamy również w procesie projektowania, który jest niezbędną częścią całego cyklu stworzenia nowej posadzki lub renowacji/naprawy starej. Takie podejście pozwala nam na uzyskanie bardzo dobrych wyników – w krótkim czasie.

Dodatkowo dzięki ciągłemu dostępowi do światowej klasy technologii jesteśmy w stanie zaproponować Państwu wynajem profesjonalnych maszyn pracujących w systemie Somero.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KORAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OKRĘŻNA 8, 44-100 GLIWICE

NIP

9691597435
Copy

REGON

242574995
Copy

KRS

0000390548
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-14

Adres rejestrowy

UL. OKRĘŻNA 8, 44-100 GLIWICE

Data rejestracji w KRS

2011-07-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-07-07

Sygnatura akt

RDF/561675/23/681

Strona WWW

http://korax.pl

Kody Pkd

43.33.Z - Posadzkarstwo

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

49.41.Z - Transport drogowy towarów

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Marcin Szymon Knosala
Prezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY
Marek Jakub Nyga

100% 200 udziałów o łacznej wartości 100.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15,2
0,1
0
-92,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,3
3,3
3,3
0,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,8
1,7
1,7
0,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,1
5
5
0,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-100
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
104,7
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
104,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
104,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
104,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6
5
5
0,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-7,6
-3,3
0,2
3,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,9
-51
31,5
82,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
29,5
34,7
34,7
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0,4
-56,6
31,5
88,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,9
-51
31,5
82,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
93
9453
124 411
114 958
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
1,7
1,7
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-65,5
-45,8
1081,2
1127
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży