Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Lublinie
Grygowej 23, 20-260 Lublin
NIP7120151231
TEL+48 81 744 36 31
Oceń firmę:
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Lublinie
NIP7120151231
KRS0000033117
Kapitał zakładowy1 507 400,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Grygowej 23, 20-260 Lublin

Numer telefonu

+48 81 744 36 31

Strona internetowa

kprd.pl

O Firmie

Nasza firma działa na rynku usług budownictwa drogowego już od ponad pięćdziesięciu lat. Spółka oferuje usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg, budownictwem sanitarnym oraz robotami inżynieryjnymi.

Naszą działalność koncentrujemy na obszarze Województwa Lubelskiego, co wynika z technologii wykonywania robót bitumicznych (dowóz mas), stanowiących podstawowy profil działalności Spółki.

Szereg rzetelnie zrealizowanych inwestycji zapewnił nam opinię solidnego partnera. Potwierdzeniem naszych kompetencji są liczne wyróżnienia jakie otrzymaliśmy za zrealizowane obiekty budowlane.

Oferta

  • Budowa, modernizacje i remonty dróg
  • Budownictwo sanitarne
  • Budownictwo inżynieryjne
  • Oznakowanie pionowe i poziome dróg
  • Roboty rozbiórkowe i ziemne
  • Produkcja mas bitumicznych i betonów drogowych
  • Sprzedaż materiałów i wyrobów
  • Wynajem sprzętu budowlanego i drogowego
  • Załadunek i rozładunek materiałów masowych

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GRYGOWEJ 23, 20-260 LUBLIN

NIP

7120151231
Copy

REGON

430551448
Copy

KRS

0000033117
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-22

Adres rejestrowy

UL. GRYGOWEJ 23, 20-260 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2001-08-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-08-03

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/18728/23/143

Strona WWW

kprd.pl

Kody Pkd

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1/ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; 2/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; 3/ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; 4/ DWAJ PROKURENCJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ZARZĄD SPÓŁKI
Marcin Dubiel
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY

10441 udziałów o łącznej wartości 1.044.100 zł

PROKURA
Grzegorz Jan Bielawski
łączna, 57 lat
Krzysztof Wojciech Góra
łączna, 51 lat
RADA NADZORCZA
Zygmunt Józef Karczewski
79 lat
Eugeniusz Henryk Urban
75 lat
Paweł Urban
49 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
77,4
63,9
75,3
17,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
27,7
33,9
35,8
5,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
24,9
24,9
24,9
0,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
52,6
58,8
60,7
3,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,3
0,8
0,4
-49
Środki pieniężne Opis wskaźnika
7
6,3
1,7
-73
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,8
0,2
0,2
20,1
EBITDA Opis wskaźnika
2,7
1,3
1,8
33,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,3
0,5
1,3
170,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
0
0
15,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
24,6
28,5
28,7
0,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,3
0,2
0,2
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,7
0,1
0,1
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
47,3
42,4
41,1
-1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,4
2,1
2,4
0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
0,3
0,3
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
97
130
126
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,2
1,1
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,1
3,6
4,5
0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży