KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA
UL. LUBELSKA 3, 10-404 OLSZTYN
NIP7390203446
Oceń firmę:
KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP7390203446
KRS0000724084
Kapitał zakładowy8 561 112,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. LUBELSKA 3, 10-404 OLSZTYN

Strona internetowa

www.kolster.com.pl

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Kolster S.A. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Kolster S.A. umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Kolster S.A. zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Adres firmy Kolster S.A. to Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie), Ul. Lubelska 3. Firma Kolster S.A. jest obecna w rejestrze KRS od 21.03.2018. Aby możliwie najdokładniej wypełnić warunki zamówienia, zachęcamy do kontaktu z firmą Kolster S.A. pod adresem [email protected]

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LUBELSKA 3, 10-404 OLSZTYN

NIP

7390203446
Copy

REGON

510015550
Copy

KRS

0000724084
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Adres rejestrowy

UL. LUBELSKA 3, 10-404 OLSZTYN

Data rejestracji w KRS

2018-03-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-03-22

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/8397/22/575

Strona WWW

WWW.KOLSTER.COM.PL

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
ZARZĄD
Paweł Jan Wiśniewski
Prezes Zarządu, 45 lat
Krzysztof Jurewicz
Członek Zarządu, 52 lata
PROKURA
Magda Stempień
prokura łączna wspólnie z członkiem zarządu, 36 lat
RADA NADZORCZA
Piotr Stanisław Szczepkowski
51 lat
Paweł Mariusz Szczepkowski
48 lat
Stanisław Szczepkowski
75 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
34,5
40,8
46,5
14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5,4
6,8
5,6
-16,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
37,1
40
46,7
16,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
42,5
46,7
52,3
12
Środki pieniężne Opis wskaźnika
15
7,7
2,3
-69,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
7,6
11,2
10,8
-3,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
35,2
32,5
27
-17,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
6,2
9
8,8
-3,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
7,4
10,7
10,7
-0,6
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
17,9
22,2
18,8
-3,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
87,3
85,5
89,3
3,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
22,1
27,4
23,3
-4,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
49
53
39
-14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
7
5,3
5,2
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży