KAROL KUBERSKI KK GROUP

KAROL KUBERSKI KK GROUP

Brak ocen tej firmy

Kategorie działalności firmy

 • Inne

Identyfikator firmy (NIP)

9442080638

Adres

32-051 Facimiech, Facimiech 41

Zobacz w Google Maps
Czy to Twoja firma?
Oceń firmę:

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Kliknij Opublikuj, jeżeli zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin serwisu Aleo.

Działalność firmy

O nas

Oferta

Kody PKD:

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Opinie o firmie

Ta firma nie otrzymała jeszcze żadnych opinii

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Kliknij Opublikuj, jeżeli zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin serwisu Aleo.

Dane rejestrowe firmy

Dane z CEIDG

Identyfikator firmy (NIP):

9442080638

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy:

Facimiech 41, 32-051, Facimiech, małopolskie, Polska

Małżeńska wspólność majątkowa:

Nie

Status:

Aktywny

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2011-07-01

Przedsiębiorca:

KAROL KUBERSKI

REGON:

121590812

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Zezwolenie

 • Data początkowa:

  2017-09-11

  Typ organizacji:

  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

  Nazwa organizacji:

  Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie Kraków

  Zawieszony:

  Nie

  Opis:

  Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego Zelczyna 259, 32-051 Wielkie Drogi

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

TWOJA APTEKA S.C. MONIKA BOROŃ,KAROL KUBERSKI

Identyfikator firmy (NIP):

9442246665

REGON:

123193104

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie