Kancelaria podatkowa Tax Sp. z o.o.
UL.WSPÓLNA 8, 45-831 OPOLE
NIP7543068856
TEL+48794425100
Oceń firmę:
Kancelaria podatkowa Tax Sp. z o.o.
NIP7543068856
KRS0000464713
Kapitał zakładowy15 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.WSPÓLNA 8, 45-831 OPOLE

Numer telefonu

+48794425100

Strona internetowa

http://www.kancelaria-tax.com

Oddziały

Kancelaria podatkowa Tax Sp. z o.o.

Os. Lata Kwiatów, 48-385 Otmuchów
+48881644331

O Firmie

Kancelaria podatkowa Tax Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na podstawie wydanego przez Ministerstwo Finansów Certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 16382/2006 Posiadamy również obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przy wykonywaniu tego rodzaju usług, zapewniające bezpieczeństwo interesów naszych Klientów.

Naszą markę zbudowaliśmy w oparciu o indywidualne, elastyczne podejście do oczekiwań Klientów oraz wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Dodatkowo naszych Klientów zachęca do współpracy z nami komunikatywność i życzliwość we wzajemnych relacjach.

Proponowana przez nas oferta obejmuje pełną obsługę księgową firm i skierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek handlowych, spółek akcyjnych.

W ramach naszych standardowych usług oferujemy:

- Księgowość Prowadzimy ewidencję księgową, dokonujemy rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT, sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania dla celów statystycznych, przygotowujemy stosowne deklaracje podatkowe, jak również utrzymujemy stały kontakt z urzędami skarbowymi.

· Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

Dokonujemy zapisu operacji gospodarczych, prowadzimy ewidencje majątku trwałego oraz wyposażenia, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS oraz deklaracje podatkowe.

· Kadry i płace

Sporządzamy listy płac, obliczamy składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowujemy rozliczenia roczne, obliczamy składki do ZUS, sporządzamy i wysyłamy odpowiednie deklaracje do ZUS, prowadzimy kartoteki pracownicze.

· Nadzór księgowy w siedzibie Klienta

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.

· Konsultacje księgowe

Udzielamy konsultacji dotyczących zagadnień księgowych oraz kadrowo-płacowych w zakresie obejmującym bieżącą działalność lub związanym z planami na przyszłość.

· Weryfikacja ksiąg

Sprawdzamy prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowych i podatkowych, dokonujemy analizy aktualnego stanu ksiąg oraz przedstawiamy nasze propozycje korekt.

· Rejestracja spółek, likwidacje, sprzedaż spółek

Przeprowadzamy proces rejestracji spółki, wypełniamy stosowne formularze i wnioski, składamy je do odpowiednich urzędów, jak również monitorujemy przebieg procesu rejestracji. Oferujemy również spółki gotowe do sprzedaży.

· Usługi prawne

Współpracując ze specjalistami oferujemy pełną obsługę prawną, obejmującą zarówno doradztwo prawne, jak również przygotowywanie i weryfikowanie umów oraz sporządzanie dokumentów wymaganych przez Sąd.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KANCELARIA PODATKOWA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WSPÓLNA 1S, 45-837 OPOLE

NIP

7543068856
Copy

REGON

161502024
Copy

KRS

0000464713
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-09

Adres rejestrowy

UL. WSPÓLNA 1S, 45-837 OPOLE

Data rejestracji w KRS

2013-06-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-06-06

Sygnatura akt

RDF/412822/22/908

Strona WWW

http://www.kancelaria-tax.com

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Wioletta Dwornicka
Prezes, 49 lat
Małgorzata Krystyna Gaładyk
Wiceprezes, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Małgorzata Krystyna Gaładyk

50% 75 udziałów o łącznej wartości 7.500,00 zł

Wioletta Dwornicka

50% 75 udziałów o łącznej wartości 7.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
51,1
55,9
71,2
27,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
357
456,4
523,1
14,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
33,9
0,5
9,9
2098,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
20,4
24,7
30,3
22,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
30,8
31,2
40,9
30,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
51,1
55,9
71,2
27,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
30,7
0,5
9,7
2034,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
99,8
1,4
23,6
22,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,6
0,1
1,8
1,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,5
0,1
1,9
1,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
60,2
55,8
57,4
1,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży