Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Astasiewicz
Powstańców 47/16, 05-091 Ząbki
NIP7582172658
Oceń firmę:
Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Astasiewicz
NIP7582172658
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Powstańców 47/16, 05-091 Ząbki

O Firmie

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH.

W ramach współpracy Nasza Kancelaria oferuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji w bieżącej działalności Klienta;

 • pomoc prawna dla wykonawców i podwykonawców w procesie budowlanym w odzyskaniu należności;

 • umowy o dzieło – rękojmia, wynagrodzenia, etc.;

 • analizę i opiniowanie umów z Państwa Klientelą, w tym także z konsumentami pod kątem wykluczenia stosowania niedozwolonych klauzul umownych zakwestionowanych przez UOKiK;

 • bieżącą obsługę wierzytelności, w tym także sądowe i egzekucyjne ich odzyskiwanie (pozew, uzyskanie tytułu wykonawczego i prowadzenie egzekucji komorniczej);

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • prowadzenie spraw i postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, czy administracyjnych;

 • prowadzenie postępowań upadłościowych;

 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwej reklamy konkurentów), czy naruszenia dóbr osobistych, także dokonywanych w Internecie;

 • przygotowywanie i sporządzanie umów handlowych (np. najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych, pożyczki, etc.), a także regulaminów, statutów;

 • sporządzanie umów dotyczących zabezpieczeń wierzytelności (np. przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu, etc);

 • prawo spółek, w tym sporządzanie i składanie formularzy wniosków do KRS, sporządzanie uchwał organów spółek;

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych (pozwy, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, sprzeciwy, zarzuty);

 • reprezentacja przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi i Organami administracyjnymi.

Chętnie pomożemy również osobom fizycznym w sprawach "życiowych":

 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, działy spadku;

 • sprawy w przedmiocie zachowków, testamentów;

 • odszkodowania komunikacyjne (OC, AC), i inne np. z tytułu czynów niedozwolonych;

 • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;

 • obrona przed egzekucją (powództwa przeciwegezkucyjne, skargi na czynności komorników, etc.);

 • sprawy mieszkaniowe, lokatorskie, prawo nieruchomości (np. zasiedzenia);

 • sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, najmu lokali;

 • sprawy przeciwko firmom windykacyjnym;

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;

 • nienależne świadczenia etc.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z CEIDG 1 sty 2022 r.

Nazwa pełna

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Astasiewicz

Copy

Adres do doręczeń

ul. Powstańców 47/16, 05-091 Ząbki

NIP

7582172658
Copy

REGON

146810303
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-05

Adres rejestrowy

ul. Powstańców 47/16, 05-091 Ząbki

Przedsiębiorca

Mariusz Astasiewicz

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2013-08-19

Status

Wykreślony

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży