Kancelaria Adwokacka Adwokat Celestyna Kusa-Gajur
ul. Jana Pawła II 9 , 37-500 Jarosław
NIP7132945936
TEL+48 512 196 987
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo prawne Profil firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Celestyna Kusa-Gajur
Kancelaria Adwokacka Adwokat Celestyna Kusa-Gajur
NIP7132945936
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Jana Pawła II 9 , 37-500 Jarosław

Numer telefonu

+48 512 196 987

O Firmie

Kancelaria Adwokacka w Jarosławiu oferuje rzetelną i sprawną obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń. Adwokat Celestyna Kusa-Gajur występuje jako obrońca w sprawach karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia oraz pełnomocnik w sprawach cywilnych.

Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej Klientom przed sądem jak i przy załatwianiu spraw osobistych, majątkowych, tworzeniu umów i prowadzeniu działalności gospodarczej.

W obsłudze prawnej adwokat przedstawi rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim realizację interesów Klienta. Kancelaria stara się prowadzić sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych dążąc do sprawnego rozwiązania problemów obsługiwanego Klienta. Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług oraz miłą i życzliwą atmosferę.

Kancelaria na co dzień współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów
Tokarczyk i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie.

Oferta

Kancelaria Świadczy Pomoc w Zakresie Różnych Dziedzin Prawa,
w Szczególności:

 • sprawy o zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • eksmisję
 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń.

 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji handlowych,
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę w sprawach gospodarczych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, statutów, zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznego obowiązywania,
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego

 • alimenty,
 • rozwód,
 • separację,
 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów dziecka z rodzicami.

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zaufaniu poufności, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z zakresu prawa pracy

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Kancelaria Adwokacka Adwokat Celestyna Kusa-Gajur

Copy

Adres do doręczeń

ul. im. Jana Pawła II 9, 37-500 Jarosław

NIP

7132945936
Copy

REGON

366118749
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2018-07-01

Adres rejestrowy

ul. im. Jana Pawła II 9, 37-500 Jarosław

Przedsiębiorca

Celestyna Kusa-Gajur

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2016-12-30

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży