KABE SYSTEMY ALARMOWE SP Z O O
Ul.Waryńskiego 63, 43-190 Mikołów
NIP6351661517
TEL+48323248900
Oceń firmę:
KABE SYSTEMY ALARMOWE SP Z O O
NIP6351661517
Kapitał zakładowy60 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Waryńskiego 63, 43-190 Mikołów

Numer telefonu

+48323248900

Strona internetowa

http://kabe.pl

O Firmie

Mikołowska firma KABE powstała w 1982r. jako warsztat rzemieślniczy. W 1987r. status firmy zmieniony został na spółkę prawa cywilnego mgr inż. Grzegorza Krupy - elektronika oraz dr Kazimierza Bulandry - ekonomisty. W marcu 2002r. zgodnie z wymogami prawa status firmy został zmieniony na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a we wrześniu tego samego roku ze Spółki tej została wyodrębniona jej zorganizowana część tworząc oddzielną prawnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - KABE Systemy Alarmowe.

Posiadamy autoryzację Zakładu TECHOM klasy SA4 oraz koncesję MSWiA na techniczne zabezpieczenie osób i mienia, a jej pracownicy mają licencję II stopnia na wykonywanie, eksploatację, konserwację i serwis zabezpieczeń technicznych osób i mienia oraz wymagane uprawnienia SEP.

Od 2001r. KABE Systemy Alarmowe posiada kancelarie tajną i możliwość przetwarzania dokumentacji niejawnej.

Oferta

KABE Systemy Alarmowe specjalizuje się w najwyższej jakości usługach w dziedzinie projektowania, montażu i serwisu:

 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,

 • systemów kontroli dostępu,

 • telewizji przemysłowej,

 • systemów sygnalizacji pożaru,

 • systemów oddymiania,

 • systemów nagłośnienia,

 • systemów ochrony perymetrycznej,

 • okablowania strukturalnego,

 • instalacji telekomunikacyjnych,

 • instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

 • instalacji w ramach koncepcji "inteligentnego budynku"

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KABE SYSTEMY ALARMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WARYŃSKIEGO 63, 43-190 MIKOŁÓW

NIP

6351661517
Copy

REGON

277829979
Copy

KRS

0000129737
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-16

Adres rejestrowy

UL. WARYŃSKIEGO 63, 43-190 MIKOŁÓW

Data rejestracji w KRS

2002-09-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-09-09

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/9238/22/20

Strona WWW

http://kabe.pl

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A)PRZY ZOBOWIĄZANIACH MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI DWUDZIESTOKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)PRZY ZOBOWIĄZANICH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY DWUDZIESTOKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; C) W POZOSTAŁYCH SPRAWCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Krzysztof Olszak
Prezes Zarzadu, 47 lat
Urszula Mrowiec
Wiceprezes Zarządu, 60 lat
UDZIAŁOWCY
Kazimierz Bulandra

35% 420 udziały o łącznej wartości 21.000,00 zł

Grzegorz Krupa

35% 420 udziały o łącznej wartości 21.000,00 zł

Krzysztof Olszak

30% 360 udziały o łącznej wartości 18.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Wyniki.

Rok 2017 w działalności spółki KABE Systemy Alarmowe był pomyślny ze względu na

dynamiczne działanie promocyjne nowych właścicieli. Spółka nie miała przestojów i

zrealizowała wiele zleceń umożliwiających uzyskanie na koniec roku 2017 znacznego

wzrostu przychodów do 3.353.585 zł i dodatniego wyniku działalności w wysokości 77.783

zł. Firma jak zwykle nie zalegała z żadnymi płatnościami, terminowo i w pełni regulując

wszystkie zobowiązania.


2. Perspektywy 2018 roku


W ocenie Zarządu KABE SA, rok 2018 i dalsze powinny przynieść dalszą poprawę sytuacji

finansowej firmy. W spółce zrestrukturyzowano zatrudnienie i ograniczono koszty, co

umożliwia tworzenie bardziej atrakcyjnych ofert dla potencjalnych klientów. Spodziewana

jest rozbudowa kilku obiektów, tudzież firma pracuje nad kilkoma nowymi, które powinny

zapewnić stabilny rozwój spółki w najbliższych latach.

Niezależnie od tego, standardowe, prowadzone corocznie instalacje mniejszych systemów

powinny przynosić sumę ok. 2 mln. złotych rocznie i uchronić przed stratą, nawet w sytuacji,

jeśli w 2017 roku nie uda się zrealizować żadnego z dużych systemów w Obiektach

Infrastruktury Krytycznej (01K), zarówno cywilnych jak i militarnych.


3. Wnioski

Reasumując Zarząd KABE SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. postanawia zintensyfikować

działania zmierzające do pozyskania zleceń na instalację systemów ochrony zewnętrznej w

01K, w których w ostatnich latach firma się wyspecjalizowała. Po rzetelnej analizie swych

doświadczeń i potrzeb rynku Zarząd spółki ostrożnie szacuje, że możliwe będzie osiągnięcie

w następnych dwóch latach przychodów rzędu 3 -5 mln złotych i dochodu z działalności

podstawowej rzędu 800 tys. złotych.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,4
2,9
2,6
-9,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,4
1,1
0,6
-48
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0,3
0,5
41,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,4
1,4
1
-27,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-15,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,5
0,5
13,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,1
-56,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,2
-50,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,1
-55,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,2
-50,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
1,4
1
-27,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
437,6
93,5
29,3
-64,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,3
10,5
5,2
-5,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
4,2
22,7
44,4
21,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,6
10,9
5,9
-5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,3
10,7
5,2
-5,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
35
129
54
-75
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,4
2,7
1,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,7
-1
-2,1
-1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży