KABE SP Z O O
Ul.Waryńskiego 63, 43-190 Mikołów
NIP6351657208
TEL+48693412983
Oceń firmę:
KABE SP Z O O
NIP6351657208
KRS0000089432
Kapitał zakładowy1 980 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Waryńskiego 63, 43-190 Mikołów

Numer telefonu

+48693412983

Strona internetowa

http://kabe.pl

O Firmie

Mikołowska firma KABE powstała w 1982r. jako warsztat rzemieślniczy. W 1987r. status firmy zmieniony został na spółkę prawa cywilnego mgr inż. Grzegorza Krupy - elektronika oraz dr Kazimierza Bulandry - ekonomisty. W marcu 2002r. zgodnie z wymogami prawa status firmy został zmieniony na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a we wrześniu tego samego roku ze Spółki tej została wyodrębniona jej zorganizowana część tworząc odrębną prawnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - KABE Systemy Alarmowe.

Obydwie spółki, współpracując ściśle w wykonaniu zleceń, tworzą obecnie Grupę KABE.

Od początku swego istnienia KABE zajmowała się instalacją systemów elektronicznych zabezpieczeń (SEZ). W ciągu przeszło dwudziestu lat istnienia wyspecjalizowała się w dużych systemach najwyższej klasy, a obecnie stale poszerza dziedziny swej działalności.

Instalacja systemów elektronicznych zabezpieczeń stała się domeną spółki KABE Systemy Alarmowe. Specjalizuje się w najwyższej jakości usługach w dziedzinie projektowania, montażu i serwisu:

 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów kontroli dostępu,
 • telewizji przemysłowej,
 • systemów sygnalizacji przeciwpożarowej,
 • systemów oddymiania,
 • systemów nagłośnienia,
 • systemów ochrony perymetrycznej,
 • okablowania strukturalnego,
 • instalacji telekomunikacyjnych,
 • instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • instalacji w ramach koncepcji "inteligentnego budynku".

Spółka posiada autoryzację Zakładu TECHOM klasy SA4 oraz koncesję MSWiA na techniczne zabezpieczenie osób i mienia, a jej pracownicy mają licencję II stopnia na wykonywanie, eksploatację, konserwację i serwis zabezpieczeń technicznych osób i mienia oraz wymagane uprawnienia SEP.

Od 2001r. KABE posiada kancelarie tajną i możliwość przetwarzania dokumentacji niejawnej.

Konieczność wykonywania urządzeń i systemów wg indywidualnych potrzeb naszych Klientów skłoniła nas do utworzenia dobrze wyposażonych warsztatów elektronicznego i mechanicznego. Produkujemy w nich, na potrzeby własne i dla odbiorców w całej Polsce, różnorodne specjalistyczne urządzenia, obudowy i detale potrzebne w instalacjach SEZ.

Wyspecjalizowaliśmy się w wykonywaniu wysokiej klasy zasilaczy do SEZ , spełniających wymogi określone dla systemów klasy S3 i S4 przez PN "Systemy Alarmowe", a także atestowane przez CNBOP w Józefowie zasilacze do systemów przeciwpożarowych.

Drugą dziedziną naszej produkcji jest zgrzewanie na specjalistycznej elektronicznie sterowanej zgrzewarce punktowej pakietów akumulatorów z najwyższej jakości ogniw kadmowo-niklowych i niklowo-wodorkowych znanych firm światowych. Pakiety tego typu są obecnie powszechnie używane we wszelkiego rodzaju przenośnych urządzeniach elektronicznych: radiotelefonach i telefonach komórkowych, urządzeniach pomiarowych, komputerach - laptopach i notebook'ach, a także w nowoczesnych systemach oświetlenia awaryjnego.

W 1990 roku utworzyliśmy w naszej firmie pion handlowy, który zajmuje się kompletacją sprzętu dla samodzielnych instalatorów systemów alarmowych i sprzedażą urządzeń elektronicznych związanych z profilem działalności firmy. Posiadamy również w naszej ofercie szeroka gamę chemicznych źródeł prądu:

 • kwasowe akumulatory bezobsługowe typu AGM,
 • akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe,
 • baterie litowe i termalne,
 • specjalne źródła zasilania dla celów militarnych i kosmicznych.

Doceniając wagę jakości w działaniach na współczesnym rynku zainicjowaliśmy w 1998 r. wdrożenie systemu zarządzania jakości. W listopadzie 2000 roku firma otrzymała z rąk przedstawiciela BVQI certyfikat ISO 9001 obejmujący wszystkie wyżej opisane obszary aktywności naszej firmy. W grudniu 2003 roku certyfikat został odnowiony zgodnie z normą PN-EN-ISO 9001: 2001. W kwietniu 2005r otrzymaliśmy certyfikat systemu jakości AQAP 2110:2003 wydany w imieniu Polskiej Instytucji Narodowej w NATO ds. Zapewnienia Jakości (Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji).

W 2007 roku KABE rozpoczęła produkcję i dystrybucję urządzeń i technologii nadzorowanych. Firma posiada koncesję wydaną przez MSWiA dotyczącą wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w zakresie WT I - XIV. KABE posiada certyfikat wiarygodnego dostawcy NATO oraz certyfikaty Bezpieczeństwa przemysłowego NATO SECRET oraz EU SECRET.

Profil firrmy

Produkcja KABE Sp. z o.o.

  • zasilacze ppoż.
  • zasilacze do SSWiN
  • zasilacze do CCTV
  • zasilacze buforowe 12V
  • zasilacze buforowe 24V
  • zasilacze do szafy RACK
  • przyciski napadowe do systemów alarmowych
  • ładowarki do akumulatorów
  • testery akumulatorów
  • moduły rozbicia zasilania
  • podnapięciowe zabezpieczenia akumulatorów
  • metalowe obudowy urządzeń
  • konstrukcje stalowe

Technika specjalna

  • technologie i produkty o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

Handel KABE Sp. z o.o.

  • baterie:

- zwykłe, - alkaliczne, - litowe, - specjalistyczne

  • akumulatory:

- niklowo - kadmowe NiCd, - niklowo - wodorkowe NiMH, - litowo - jonowe Li-Ion, - kwasowo-ołowiowe AGM, - specjalistyczne Usługi KABE Sp. z o.o.

 • zgrzewanie (pakietowanie) baterii i akumulatorów
 • montaż elektroniczny powierzchniowy i przewlekany
 • spawanie materiałów stalowych, nierdzewnych i aluminium.

KABE specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń i konstrukcji. KABE produkuje w krótkich i prototypowych seriach. KABE ma ponad 30 - sto letnie doświadczenie. KABE stosuje najlepsze standardy jakościowe wg ISO i AQAP

Profil firrmy

Produkcja KABE Sp. z o.o.

  • zasilacze ppoż.
  • zasilacze do SSWiN
  • zasilacze do CCTV
  • zasilacze buforowe 12V
  • zasilacze buforowe 24V
  • zasilacze do szafy RACK
  • przyciski napadowe do systemów alarmowych
  • ładowarki do akumulatorów
  • testery akumulatorów
  • moduły rozbicia zasilania
  • podnapięciowe zabezpieczenia akumulatorów
  • metalowe obudowy urządzeń
  • konstrukcje stalowe

Technika specjalna

  • technologie i produkty o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

Handel KABE Sp. z o.o.

  • baterie:

- zwykłe, - alkaliczne, - litowe, - specjalistyczne

  • akumulatory:

- niklowo - kadmowe NiCd, - niklowo - wodorkowe NiMH, - litowo - jonowe Li-Ion, - kwasowo-ołowiowe AGM, - specjalistyczne Usługi KABE Sp. z o.o.

 • zgrzewanie (pakietowanie) baterii i akumulatorów
 • montaż elektroniczny powierzchniowy i przewlekany
 • spawanie materiałów stalowych, nierdzewnych i aluminium.

KABE specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń i konstrukcji. KABE produkuje w krótkich i prototypowych seriach. KABE ma ponad 30 - sto letnie doświadczenie. KABE stosuje najlepsze standardy jakościowe wg ISO i AQAP

Zapraszamy do sklepu internetowego http://sklep.kabe.pl/

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"KABE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WARYŃSKIEGO 63, 43-190 MIKOŁÓW

NIP

6351657208
Copy

REGON

003452990
Copy

KRS

0000089432
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-14

Adres rejestrowy

UL. WARYŃSKIEGO 63, 43-190 MIKOŁÓW

Data rejestracji w KRS

2002-03-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-03-06

Sygnatura akt

RDF/505409/23/323

Strona WWW

http://kabe.pl

Kody Pkd

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 - Rybactwo

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
1)DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: DO KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 25% (DWADZIEŚCIA PIĘĆ PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT, POWYŻEJ KWOTY 25% (DWADZIEŚCIA PIĘĆ PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, POWYŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI Z WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI , DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2)OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ZARZĄD SPÓŁKI
Ewa Maria Krupa Herbska
Członek Zarządu, 45 lat
Grzegorz Krupa
Wiceprezes Zarządu, 72 lata
Kazimierz Bulandra
Prezes Zarządu, 70 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Krupa

50% 1980 udziałów po 500 zł na łączną kwotę 990.000 zł

Kazimierz Bulandra

50% 1980 udziałów po 500 zł na łączną kwotę 990.000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,8
2,5
2,8
12,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1
0,8
0,9
3,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
0,8
0,9
4,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,8
1,6
1,7
3,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
-21,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
-12,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0
0
269,7
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
0,1
121,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0
0
269,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0
0
873,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,6
1,5
1,6
6,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-9,7
-2,8
4,5
7,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,9
-0,9
1,4
2,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
46,1
49,6
49,9
0,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
1,5
3
1,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,9
-0,9
1,4
2,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
101
81
94
13
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
2,4
2,1
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-16,2
5,4
1,2
-4,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży