K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 33A, 42-680 TARNOWSKIE GÓRY
NIP6452548389
Oceń firmę:
K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6452548389
KRS0000636775
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 33A, 42-680 TARNOWSKIE GÓRY

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Firmom, które decydują się na takie rozwiązanie, z pomocą przychodzą liczne firmy usługowe oraz agencje. Wśród takich usług wymienić należy między innymi doradztwo biznesowe.

Do dziedziny działalności firm z tej kategorii wymienić należy takie usługi jak doradztwo kredytowe oraz doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego.

Firma K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ świadczy usługi doradztwa biznesowego, czyli opracowuje strategie dla klientów tak, aby poprawić ich płynność finansową i pozycję na rynku. Do takich czynności zaliczamy między innymi strategie marketingowe. Sprawdź profil tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 33A, 42-680 TARNOWSKIE GÓRY

NIP

6452548389
Copy

REGON

365391549
Copy

KRS

0000636775
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 33A, 42-680 TARNOWSKIE GÓRY

Data rejestracji w KRS

2016-09-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-09-14

Sygnatura akt

GL.X NS-REJ.KRS/826/23/867

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Cecylia Kachel
Członek Zarządu, 68 lat
UDZIAŁOWCY
Jerzy Kachel

10,53% 10 udziałów o łącznej wysokości 500,00 zł

Cecylia Maria Kachel

89,47% 85 udziałów o łącznej wysokości 4.250,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,4
0,8
2,9
243,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,7
28,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,6
217,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,6
0,7
1,3
80
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
31,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
0
-50,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,5
227,8
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0,2
0,5
209,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
0,2
0,5
216,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,8
5,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,4
228,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-51,6
66,1
68,5
2,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-9,9
16,1
15,4
-0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
11,2
27,2
47,9
20,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-8,3
19,4
17,5
-1,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-9,9
17,8
17
-0,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
420
34
26
-8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,1
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0
0,1
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży