JOANNA SUŁEK SIMPLE SOLUTIONS
OS. CENTRUM D 3 LOK. 10, 31-932 KRAKÓW
NIP6781658185
Oceń firmę:
JOANNA SUŁEK SIMPLE SOLUTIONS
NIP6781658185
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

OS. CENTRUM D 3 LOK. 10, 31-932 KRAKÓW

Strona internetowa

http://www.silasprzeadzy.com

O Firmie

BUSINESS SOLUTIONS GROUP TO WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SOBĄ FIRMY O ZRÓŻNICOWANEJ OFERCIE .

KAŻDA Z FIRM I PRACUJĄCY W NICH MANAGEROWIE, KTÓRZY WCHODZĄ W SKŁAD GRUPY POSIADA INNE UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE. I TO WŁAŚNIE NASZA SILNA STRONA. WZAJEMNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DAJE SYNERGIĘ, ALE TEŻ I SZANSĘ NA UZUPEŁNIENIE WIEDZY POMIĘDZY OSOBAMI TWORZĄCYMI BSG, WSPÓLNIE WYPRACOWANE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO PROJEKTU. DZIĘKI TAKIEMU POŁĄCZENIU OKAZUJE SIĘ, ŻE TO CO BYŁO TRUDNE, NIEROZWIĄZYWALNE, STAJE SIĘ ŁATWE I OSIĄGALNE. WSPÓLNIE DYSPONUJEMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY UNIJNYCH, PRZYGOTOWYWANIA BIZNES PLANÓW I ANALIZ FINANSOWYCH, MAMY TEŻ WIEDZĘ Z ZAKRESU BUDOWANIA I ZARZĄDZANIA DZIAŁAMI HANDLOWYMI. WŚRÓD NAS SĄ TAKŻE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ HR-EM, KTÓRE POMOGĄ W DOBORZE I REKRUTACJI PRACOWNIKÓW.

MY W LICZBACH:

- POMOGLIŚMY W STARCIE PONAD 300 FIRMOM (MIKRO I MŚP) - PONAD 12 MLN ZŁOTYCH POZYSKANYCH DOTACJI,

- UDZIAŁ JAKO EKSPERCI W PROJEKTACH 15 INSTYTUCJI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ PRZYZNAWANIEM DOTACJI, PRZEDE WSZYSTKIM NA START, ALE TAKŻE INWESTYCYJNYCH; W RAMACH TEJ WSPÓŁPRACY ZOSTAŁO OCENIONE PONAD 1 000 BIZNES PLANÓW,

- MAMY ZA SOBĄ 14 500 GODZIN DORADCTWA BIZNESOWEGO,

- DOŚWIADCZENIE HANDLOWE ZDOBYTE DZIĘKI ZREALIZOWANIU 16 PROJEKTÓW OUTSOURCINGU SPRZEDAŻY,

- DOŚWIADCZENIE W FUNKCJACH ZARZĄDCZYCH W FIRMACH OD MILIONA DO 50 MILIONÓW OBROTÓW ROCZNIE,

- ZREALIZOWANE PONAD 100 REKRUTACJI NA POTRZEBY WŁASNE, A TAKŻE KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

JOANNA SUŁEK SIMPLE SOLUTIONS

Copy

Adres do doręczeń

os. Centrum D 3/10, 31-932 Kraków

NIP

6781658185
Copy

REGON

123136371
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-26

Adres rejestrowy

os. Centrum D 3/10, 31-932 Kraków

Przedsiębiorca

JOANNA SUŁEK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2014-06-17

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży