JL-ELEKTRO Janusz Leks
ul. Janusza Kusocińskiego 10/15, 44-122 Gliwice
NIP6311095891
TEL48600970556
Oceń firmę:
JL-ELEKTRO Janusz Leks
NIP6311095891
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Janusza Kusocińskiego 10/15, 44-122 Gliwice

Numer telefonu

48600970556

O Firmie

Firma JL-ELEKTRO została powołana do życia 1 sierpnia 2012 roku i od tego dnia buduje własną historię.

Bazując na zdobytych doświadczeniach i umiejętnościach, z zachowaniem najwyższych standardów świadczymy profesjonalne usługi na rynku energetyki.


JL-ELEKTRO zachowuje „kameralny” charakter i za zaszczyt poczytuje sobie współpracę z inżynierami posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe.


Niewielkie rozmiary przedsięwzięcia mogą być utrudnieniem, ale w naszym przypadku stawiamy na elastyczność oraz profesjonalizm - czym możemy konkurować ze znacznie większymi od nas.


Jesteśmy w stanie podjąć się nietypowych i trudnych zadań, a co najważniejsze - sprawnie je przeanalizować i zaproponować klientowi dobre rozwiązania, gwarancję terminowego wykonania oraz konkurencyjne ceny.UWAGA!

Portfolio i referencje dostępne pod adresem http://jlelektro.one.pl

Oferta

** Opracowanie analiz technicznych i prac projektowych w branży elektrycznej

  • *instalacje elektryczne, układy EAZ, automatyka przemysłowa itp.

** Wykonanie pomiarów z oceną stanu instalacji elektrycznych

  • * wybrane pomiary ochronne

** Prace montażowe w ramach obwodów wtórnych z zapewnieniem profesjonalnego nadzoru inżynierskiego

** Przeprowadzenie sprawdzeń pomontażowych oraz wykonanie kompleksowych prób funkcjonalnych układów elektroenergetycznych w tym:

  • * układy zabezpieczeń elektrycznych systemów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
  • * układy sygnalizacji i wizualizacji
  • * układy synchronizacji
  • * systemy rejestracji zakłóceń
  • * systemy telemechaniki i komputerowe systemy sterowania i nadzoru

** Przygotowanie konfiguracji, badanie charakterystyk funkcji zabezpieczeniowych i uruchomienie zabezpieczeń elektrycznych

** Kompleksowe prace rozruchowe, uruchomienia oraz badania okresowe obiektów energetycznych

** Badania okresowe, modernizacje i przystosowanie instalacji/obiektu do nietypowych wymagań klienta

Wybrane pomiary eksploatacyjne aparatury pierwotnej

  • * przekładniki prądowe i napięciowe, wyłączniki mocy, odłączniki itp.

** Doradztwo techniczne, fachowa koordynacja oraz nadzory prac obiektowych


UWAGA!

Portfolio i referencje dostępne pod adresem http://jlelektro.one.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

JL-ELEKTRO Janusz Leks

Copy

Adres do doręczeń

ul. Janusza Kusocińskiego 10/15, 44-122 Gliwice

NIP

6311095891
Copy

REGON

242987444
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2020-04-15

Adres rejestrowy

ul. Janusza Kusocińskiego 10/15, 44-122 Gliwice

Przedsiębiorca

Janusz Leks

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-08-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży