NAW-BUD Jakub Nawrocki
ul. Rewalska 11, 60-466 Poznań
NIP7822113716
TEL+48 790 416 023
Oceń firmę:
NAW-BUD Jakub Nawrocki
NIP7822113716
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Rewalska 11, 60-466 Poznań

Numer telefonu

+48 790 416 023

O Firmie

W początkowym okresie istnienia firmy zajmowaliśmy się kompleksową realizacją prac wykończeniowych wnętrz mieszkań, domów jednorodzinnych jak i całych budynków mieszkaniowych. Obecnie dzięki szerokiej kadrze fachowców realizujemy kompleksowe wykonywanie obiektów budowlanych począwszy od zaprojektowania, wykonania kosztorysu, ustanowienia kierownika budowy, wykonania prac ziemnych, fundamentowych, murarskich, stolarskich, dekarskich po prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Jak również wykonujemy okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Realizujemy indywidualne zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.

Wysoki poziom oferowanych usług zapewnia zespół z wieloletnim doświadczeniem. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie bez względu na zakres planowanych prac.

Oferta

GENERALNY WYKONAWCA
Firma oferuje swoim klientom możliwość zlecenia generalnego wykonawstwa poprzez kompleksową realizację budynków od koncepcji aż po oddanie do użytku.

KIEROWNIK BUDOWY
Reprezentowanie Inwestora w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi oraz zarządzanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami w ramach prowadzonej inwestycji.

INWESTOR ZASTĘPCZY
Reprezentowanie Inwestora w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji, przeprowadzenie przetargów na wybranie najkorzystniejszych ofert, analiza dokumentacji projektowej itp.

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW
Usługi w zakresie Prawa Budowlanego obejmujące okresową półroczną, roczną i pięcioletnią pełnobranżową kontrolę obiektów budowlanych.

OPINIE I EKSPERTYZY TECHNICZNE
Wykonywanie ekspertyz technicznych istniejących budynków lub ich części oraz sporządzanie opinii technicznych dotyczących zrealizowanych robót budowlanych i istniejących obiektów.

PRACE ZIEMNE
W zależności od głębokości posadowienia obiektu, szerokości dojazdu, wielkości placu budowy oraz rodzaju wykonywanych robót ziemnych oferujemy usługi specjalistycznymi maszynami budowlanymi.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

JAKUB NAWROCKI NAW - BUD

Copy

NIP

7822113716
Copy

REGON

301243008
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-04-03

Adres rejestrowy

ul. Rewalska 11, 60-466 Poznań

Przedsiębiorca

JAKUB NAWROCKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2009-11-01

Status

Zawieszony

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej

32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych


Niezarejestrowany

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży