J T C S A
Ul.Siemońska 25, 42-500 Będzin
NIP6250007650
TEL+48327617315
Oceń firmę:
J T C S A
NIP6250007650
Kapitał zakładowy1 050 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Siemońska 25, 42-500 Będzin

Numer telefonu

+48327617315

Strona internetowa

www.jtcsa.com.pl

O Firmie

10 lutego 1992 roku powstała firma "J.T.C." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą wobec dynamicznego rozwoju na rynku automatyki przemysłowej w roku 1997 przekształcono na "J.T.C." Spółka Akcyjna. Zakres działalności z początku funkcjonowania stanowiły głównie branża elektryczna oraz AKPiA. Obecnie:

  • projektujemy oraz budujemy komputerowe systemy automatyzacji i systemy zasilania elektrycznego dla obiektów i instalacji przemysłowych,

  • dystrybuujemy aparaturę kontrolno-pomiarową,

  • projektujemy,

  • doradzamy,

  • montujemy systemy napędów,

  • kompletujemy dostawy oraz usługi,

  • projektujemy oraz wdrażamy systemy śledzenia, sterowania oraz optymalizacji produkcji,

  • przygotowujemy również projekty związane z dostosowaniem urządzeń produkcyjnych i obiektów do minimalnych wymogów BHP i norm europejskich.

Wskutek dynamicznego rozwoju ofertę firmy poszerzono o produkcję najnowocześniejszej technologii układów sterowników PLC serii CONTROL MICRO®, które obecnie z dużym powodzeniem są stosowane w energetyce, gospodarce wodno-ściekowej, układach BMS, wśród producentów maszyn i innych dziedzinach gospodarki. Postawienie na ludzi, którzy pracują w naszej firmie, procesy ciągłych szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie obiektowe sprawiły, iż w dniu dzisiejszym do Państwa dyspozycji oddajemy w pełni kompetentną kadrę inżynierską oraz techniczną. Naszych pracowników poza pełną kompetencją, zaangażowaniem w prowadzone działania, wiedzę o stosowanym sprzęcie potwierdzoną certyfikatami charakteryzuje również ogromne doświadczenie obiektowe oraz wiedza o problemach, z którymi spotykają się nasi Klienci. Dbamy o rozszerzenie palety ofertowej usług i produktów dostosowując je do indywidualnych życzeń nabywców. Przestrzegamy etycznych i prawnych zasad prowadzenia "BIZNESU" rozwijając relacje z naszymi partnerami handlowymi oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów zainteresowanych stron. Dlatego też cechuje nas partnerstwo wobec naszych klientów zarówno na płaszczyźnie technicznej jak i biznesowej. Dlatego stosowany System Jakości oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008 traktujemy jako profesjonalne narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania spółką, zorientowane procesowo na optymalizację działań i ich wyników.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"J.T.C." SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SIEMOŃSKA 25, 42-500 BĘDZIN

NIP

6250007650
Copy

REGON

273359590
Copy

KRS

0000077308
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-22

Adres rejestrowy

UL. SIEMOŃSKA 25, 42-500 BĘDZIN

Data rejestracji w KRS

2002-01-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-01-29

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/11743/24/286

Strona WWW

www.jtcsa.com.pl

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Dorota Maria Smuda
Wiceprezes Zarządu, 52 lata
Jan Paweł Cieśla
Wiceprezes Zarządu, 35 lat
Adam Henryk Wysocki
Prezes Zarządu, 48 lat
RADA NADZORCZA
Janusz Michał Kalita
82 lata
Jacek Leszek Sikora
68 lat
Piotr Jan Cieśla
67 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
30,8
35,5
41
15,6
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-4,8
3,4
-0,5
-115,6
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-3,9
3,3
-0,4
-110,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
8,5
7,6
2,7
-64,7
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
21,8
35,9
44,1
22,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,6
12
18,9
58,2
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
6,2
8,8
16,8
91,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
18,9
23,3
28,5
22,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
20,2
23,5
22,1
-6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-5,3
2,9
-1,2
-141,6
%
%
%
p.p.
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
65,7
66,3
53,9
-12,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-21,9
9,6
-1,2
-10,8
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-18
9,2
-0,8
-10
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
103
89
140
51
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.7050418853759766
2.147446870803833
1.5965698957443237
-0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży