Ixion sp. z o.o.
Ul. Radlińska 45B, 44-286 Wodzisław Śląski
NIP6472163623
TEL48324944754
Oceń firmę:
Ixion sp. z o.o.
NIP6472163623
KRS0000632409
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Radlińska 45B, 44-286 Wodzisław Śląski

Numer telefonu

48324944754

O Firmie

Systemy informatyczne klasy ERP które dostarczamy, pozwalają usprawniać procesy biznesowe w firmach. Dzięki temu mogą zwiększyć przerób na produkcji, usprawniając jej planowanie i udrażniając jej wąskie gardła. Wszystko po to, aby firmy naszych partnerów rozwijały się i zwiększały swój potencjał. Wdrażamy systemy klasy ERP najlepszych polskich producentów. Dodatkowo poszerzamy ich funkcjonalność o własne, dedykowane rozwiązania informatyczne, idealnie dopasowane do wymagań naszych klientów.Nasi klienci to głównie firmy produkcyjne, których potrzeby stanowią dla nas nowe wyzwania i źródło doświadczenia. Na przestrzeni lat budowaliśmy wiedzę, kontakty handlowe i zaufanie u coraz większej rzeszy klientów. Niektórzy z nich potrzebowali coraz bardziej zaawansowanego oprogramowania, dlatego nasza wiedza i doświadczenie staje się coraz wyższa. Nowe cenne kompetencje pozwoliły nam rozszerzyć nasze portfolio usług o doradztwo i wdrożenia systemów ERP dla firm. Wykonujemy przekrojowe analizy biznesowe, dlatego nasi klienci mogą uniknąć ryzyk podczas kosztownych wdrożeń. Także wspieramy ich rozwój pokazując narzędzia i metody, które pozwolą im pracować bardziej efektywnie. Specjalizujemy się w projektach wdrożeniowych, realizowanych głównie dla firm produkcyjnych i usługowych. To właśnie one zawsze stawiają nam najwyższe wymagania co do kompetencji zespołu wdrożeniowego. Metodyki, które zostały wypracowane w firmie (np. analizy smart SWOT, analiza wyszukiwania źródeł problemów i „wąskich gardeł” w duchu TOC), stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej. Również sam sposób prowadzenia wdrożeń w oparciu o minimalizację ryzyka po stronie Klienta jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku. Nasi inżynierowe stosują w praktyce wiedzę metodyki DSDM popartą certyfikatami AgilePM® oraz zdobyte najlepsze praktyki z zakresu Theory of Constraints, TOC Zapraszamy do współpracy

Rodzaj działalności

producent, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

IXION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RADLIŃSKA 45B, 44-286 WODZISŁAW ŚLĄSKI

NIP

6472163623
Copy

REGON

276132029
Copy

KRS

0000632409
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-07-11

Adres rejestrowy

UL. RADLIŃSKA 45B, 44-286 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Data rejestracji w KRS

2016-08-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-08-19

Sygnatura akt

RDF/513540/23/361

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Artur Brzezinka
Wiceprezes Zarządu, 51 lat
Wojciech Marek Machnik
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Artur Brzezinka

50% 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00;-zł

Wojciech Marek Machnik

50% 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00;-zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,5
418,6
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,5
300,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,6
334,2
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,9
112,5
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0
0
-97,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
1,2
1,7
34,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,5
441,7
Aktywa Opis wskaźnika
1,7
1,9
2,6
52,8
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,5
333,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1
1,3
2
151,1
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,4
5,7
5,6
131,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,9
112,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,6
1,8
2,6
57,5
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
-38,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0
0
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
38
20,9
29,9
20,6
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
56,1
61,4
67,2
-9,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,2
4,6
9,3
3,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,6
4,3
9,3
4,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,4
5,6
10,3
4,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
50
47
55
-5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.202361583709717
2.462949275970459
2.9934444427490234
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2.02152681350708
-3.9972851276397705
-3.361668109893799
2,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-07-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-07-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-07-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży