ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Międzynarodowy drobnicowy Profil firmy IVEST ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IVEST ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7123338898
KRS0000676764
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. FREZERÓW 3, 20-209 LUBLIN

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

IVEST ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FREZERÓW 3, 20-209 LUBLIN

NIP

7123338898
Copy

REGON

367219783
Copy

KRS

0000676764
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2022-01-04

Adres rejestrowy

UL. FREZERÓW 3, 20-209 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2017-05-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-05-08

Sygnatura akt

RDF/338397/21/745

Kody Pkd

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, C)SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
ZARZĄD
Jarosław Krzysztof Jarosz
Prezes Zarządu, 35 lat
UDZIAŁOWCY
Jarosław Krzysztof Jarosz

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Rafał Paweł Michoń

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

PROKURA
Rafał Paweł Michoń
prokura samoistna, 39 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,8
1,5
1,7
10,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
55,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0,1
0,2
43
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,6
50,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,2
0,4
80,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-17
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,1
-20,1
EBITDA Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
-20,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
-20,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,1
-23,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,6
52,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-5,2
62,1
33,3
-28,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,3
6
4,2
-1,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
23,1
39,6
37,5
-2,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3
7,5
5,4
-2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,3
6,5
4,7
-1,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
74
54
77
23
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży