ITA
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań
NIP7811629652
TEL+48612225800
Oceń firmę:
ITA
NIP7811629652
KRS0000488348
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań

Numer telefonu

+48612225800

Strona internetowa

http://www.ita-polska.com.pl

O Firmie

Rozwiązania dostarczane przez ITA umożliwiają wykonywanie pomiarów o najwyższej dokładności. Przyrządy pomiarowe i narzędzia skrawające, które oferujemy wykorzystywane są do: zapewnienia jakości wyrobów gotowych, kontroli biernej i czynnej w trakcie procesu produkcyjnego, prowadzenia badań materiałowych, jak również do wytwarzania przedmiotów z szerokiej gamy materiałów włącznie z trudnoobrabialnymi. Oprócz dostępu do technologii renomowanych producentów urządzeń pomiarowych i narzędzi skrawających zapewniamy też najwyższy poziom usług: serwisowych, instalacyjnych oraz szkoleniowych. Posiadamy własne laboratorium, w którym wykonujemy badania materiałowe (własności fizyczne i skład) oraz z zakresu metrologii długości i kąta.

Systemy pomiarowe jakie posiadamy w sprzedaży:

 • stacjonarne przyrządy do pomiaru chropowatości i konturu marki Hommel-Etamic
 • przenośne przyrządy do badania chropowatości marki Hommel-Etamic
 • optyczne urządzenia do pomiaru chropowatości i topografii powierzchni marki Alicona oraz Altimet
 • mikroskopy pomiarowe marki Vision Engineering
 • mikroskopy inspekcyjne marki Vision Engineering
 • przyrządy do pomiarów błędów kształtu marki Hommel-Etamic
 • skanery elementów obrotowych
 • współrzędnościowe maszyny pomiarowe marki Leitz oraz Baty
 • projektory pomiarowe marki Baty
 • systemy mocowania detali Matrix
 • granitowe płyty pomiarowe
 • klasyczne przyrządy pomiarowe
 • średnicówki Diatest
 • mikrotomografy rentgenowskie marki GE
 • przenośne przyrządy do pomiarów grubości powłok marki Fischer
 • stacjonarne przyrządy do pomiarów grubości powłok marki Fischer
 • kulometry marki Fischer
 • spektrometry fluorescencji rentgenowskie marki Fischer
 • spektrometry emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym marki GNR
 • twardościomierze przenośne marki Ernst
 • twardościomierze stacjonarne marki Ernst
 • nano i mikrotwardościomierze marki Fischer
 • systemy do inspekcji wad materiałowych marki Dantec
 • przyrządy do badania zawartości ferrytu marki Fischer
 • dynamometry i przetworniki siły marki Mecmesin
 • przyrządy do badania momentu siły marki Mecmesin
 • maszyny wytrzymałościowe marki Hegewald & Peschke
 • wideoekstensometry marki Dantec
 • przyrządy do badania gęstości marki Hildebrand
 • przyrządy do badania żywności marki FTC
 • systemy do termokurczliwego mocowania narzędzi marki Kelch
 • oprawki narzędziowe PSK, HSK, SK, BTi
 • ustawiacze narzędziowe marki Kelch
 • frezy monolityczne, narzędzia składane, wiertła, gwintowniki marki Fraisa

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POZNAŃSKA 104, 60-185 SKÓRZEWO

NIP

7811629652
Copy

REGON

639560589
Copy

KRS

0000488348
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-19

Adres rejestrowy

UL. POZNAŃSKA 104, 60-185 SKÓRZEWO

Data rejestracji w KRS

2013-12-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-12-31

Sygnatura akt

RDF/489687/23/915

Strona WWW

http://www.ita-polska.com.pl

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.73.Z - Produkcja narzędzi

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁOWCY
Michał Adam Wieczorowski
Kazimierz Jacek Pollak
PROKURA
Dariusz Brzozowski
prokura samoistna, 43 lata

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
55,9
53
48,1
-9,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
14,2
13,6
16,3
19,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
18,6
19,2
22
14,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
32,8
32,8
38,3
16,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,7
2,9
2,4
-15,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,2
11,6
9,5
-18,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,9
3,8
4,6
22,2
EBITDA Opis wskaźnika
4,8
6,8
7,2
5,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
22,4
24,5
27,1
10,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,9
3,8
3,7
-0,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2
3,9
4,7
20,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,9
19,5
17
-2,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,3
7,1
7,8
0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
56,8
58,6
57,4
-1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,5
12,8
14,9
2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,3
7,1
9,5
2,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
78
62
103
41
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
2,5
1,9
-0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-0,8
-0,8
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży