Invent On Sp. z o.o.
Chłapowskiego 3, 02-787 Warszawa
NIP9512303671
Oceń firmę:
Invent On Sp. z o.o.
NIP9512303671
KRS0000348989
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Chłapowskiego 3, 02-787 Warszawa

Strona internetowa

www.inventon.pl

O Firmie

Invent On Sp. z o.o., to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Zapewniamy kompleksową obsługę wdrożonych rozwiązań oraz ich dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb Klienta. Zakres działalności Invent On obejmuje następujące obszary: 1. Usługi aplikacyjne:

 • tworzenie aplikacji dedykowanych desktopowych, webowych oraz mobilnych, pozwalających na automatyzację i zwiększenie efektywności procesów, zachodzących w przedsiębiorstwie w technologiach ASP.NET, .NET, PHP, Java, JavaScript, HTML5, i inne.
 • produkcja aplikacji dedykowanych, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowej działalności Klienta,
 • modelowanie wymagań funkcjonalnych przy tworzeniu oprogramowania, oraz budowę projektów technicznych wysokiego i niskiego poziomu.

2. Usługi internetowe:

 • projektowanie serwisów firmowych i produktowych,
 • tworzenie serwisów społecznościowych i tworzenie sklepów internetowych,
 • bieżąca obsługa i administracja serwisów internetowych,
 • wdrażanie systemów CMS,
 • budowa rozwiązań intranetowych i extranetowych,
 • audyty stron WWW.

3. Outsourcing IT:

 • wymiana sprzętu i uszkodzonych podzespołów,
 • modernizacja stacji roboczych i serwerów,
 • konfiguracja systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • doraźna pomoc informatyczna użytkownikowi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • okresowe audyty bezpieczeństwa,
 • audyty legalności oprogramowania,
 • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania,
 • monitoring aplikacji i infrastruktury.

4. Usługi rekrutacyjne i outsourcingowe pracowników:

 • rekrutacja kandydatów na specjalistyczne stanowiska z branży IT,
 • outsourcing pracowników i zespołów projektowych do realizacji projektów informatycznych.

Posiadamy partnerstwa takich firm jak: Dell, Hewlett-Packard czy Sybase.

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 2 lut 2023 r.

Nazwa pełna

INVENT ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJA WYŚCIGOWA 4B / 1-4, 02-681 WARSZAWA

NIP

9512303671
Copy

REGON

14229703300000
Copy

KRS

0000348989
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-05

Adres rejestrowy

UL. ALEJA WYŚCIGOWA 4B / 1-4, 02-681 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2010-02-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-02-16

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/3730/23/894

Strona WWW

www.inventon.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.91.Z - Leasing finansowy

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

95.25.Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego


Niezarejestrowany

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,4
0,6
56,9
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0,4
0,6
50,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,6
20,9
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,8
0,7
-5,2
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0
-100
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,3
3,7
14,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,6
55,5
Aktywa Opis wskaźnika
4,1
4,5
10,6
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,3
0,5
49
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,5
1,9
27,2
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8
8,7
8,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,8
0,7
-5,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4
4,5
11
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0
0
33,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
-87,7
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,6
12,5
2,9
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
80,8
83,5
2,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,9
6,8
1,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,9
5,4
1,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,2
6,9
0,7
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
35
31
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
5.180278301239014
6.065105438232422
0,9
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3.007760763168335
-3.1666243076324463
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2023 - 16-01-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2023 - 16-01-2023
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2023 - 16-01-2023
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży