International Round The World
Czarnieckiego 15b/22, 14-100 Ostróda
NIP7412124270
Oceń firmę:
International Round The World
NIP7412124270
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Czarnieckiego 15b/22, 14-100 Ostróda

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"INTERNATIONAL ROUND THE WORLD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CZARNIECKIEGO 15B / 22, 14-100 OSTRÓDA

NIP

7412124270
Copy

REGON

281359499
Copy

KRS

0000404463
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-23

Adres rejestrowy

UL. CZARNIECKIEGO 15B / 22, 14-100 OSTRÓDA

Data rejestracji w KRS

2011-12-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-12-09

Sygnatura akt

RDF/189785/20/844

Kody Pkd

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 

52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

58.11.Z - Wydawanie książek

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ZARZĄD
Jan Paweł Witkowski
Prezes, 43 lata
UDZIAŁOWCY
Jan Paweł Witkowski

950 udziałów o łącznej wartości 47.500,- zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0
0
0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży