Inter Balt sp. z o.o.
Stągiewna 18, 80-750 Gdańsk
NIP5832840894
Oceń firmę:
Inter Balt sp. z o.o.
NIP5832840894
KRS0000182526
Kapitał zakładowy2 981 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Stągiewna 18, 80-750 Gdańsk

Strona internetowa

www.interbalt.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Nasza firma zajmuje się krajową i międzynarodową obsługą spedycyjną towarów masowych i drobnicowych na szeroką skalę: w eksporcie, imporcie, obrocie wewnątrzwspólnotowym i tranzycie. Zajmujemy się również agencyjną obsługą i czarterem statków w portach morskich oraz handlem węglem na rynku krajowym oraz usługami crewingowymi.

To co nas charakteryzuje to; kompleksowość, elastyczność i praktycznie nieograniczone możliwości transportowe. Na rynku działamy już od wielu lat dostarczając naszym klientom zintegrowane rozwiązania transportowe. W naszej codziennej pracy przyświecają nam wartości takie jak; zaangażowanie, profesjonalizm, aktywność, odpowiedzialność, wiarygodność i uczciwość.

Nasze doświadczenie i wiedza zdobyta przez lata funkcjonowania jest  gwarantem najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do współpracy.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

INTER BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STĄGIEWNA 18, 80-750 GDAŃSK

NIP

5832840894
Copy

REGON

192984390
Copy

KRS

0000182526
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-22

Adres rejestrowy

UL. STĄGIEWNA 18, 80-750 GDAŃSK

Data rejestracji w KRS

2003-12-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-12-08

Sygnatura akt

RDF/300094/21/501

Strona WWW

www.interbalt.pl

Kody Pkd

52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych

46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich

52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Artur Warsocki
Prezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY

100% 2981 udziałów w łącznej wysokości 2.981.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

PROKURA
Tadeusz Józef Jażdżewski
łączna z jednym członkiem zarządu, 67 lat
RADA NADZORCZA
Marek Waszkowiak
68 lat
Tadeusz Bałuch
50 lat
Magdalena Śliwińska Grzegorczyk
38 lat
Wojciech Dziarmaga
52 lata
Eugeniusz Polmański
66 lat
Agnieszka Chilmon
40 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
20,3
11,6
9,7
-16,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,1
1,8
2
9,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
23,2
22,3
20,6
-7,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
26,3
24,1
22,6
-6,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
18,2
18,9
17,6
-6,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-33,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,6
-0,8
-1,7
-107,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
-0,9
-1,7
-98,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
-1
-1,8
-80,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
24,7
22,7
21,3
-6,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
-0,9
-1,7
-97,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,5
-3,9
-8,4
-4,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,8
-7,6
-17,9
-10,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
88,2
92,5
91,2
-1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,6
-7,6
-18,1
-10,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3
-7,1
-17,6
-10,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
45
49
63
14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
9,6
14,5
12,8
-1,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-34,7
21,4
10
-11,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży