ESBS II -Inteligentny dom, RTV/SAT, SSWiN, KD, P.Poż, CCTV
Szyce 132, 32-085 Modlnica
NIP7381788795
TEL+48513162428
Oceń firmę:
ESBS II -Inteligentny dom, RTV/SAT, SSWiN, KD, P.Poż, CCTV
NIP7381788795
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Szyce 132, 32-085 Modlnica

Numer telefonu

+48513162428

Strona internetowa

http://www.esbs2.pl

O Firmie

Nazwa firmy - ESBS jest skrótem od " Electronic Smart Buildings Solutions", oznacza elektroniczne inteligentne rozwiązania dla budynków.

Z pasją podchodzimy do projektów małej i dużej skali, zawsze poszukując najlepszego rozwiązania w pełni odpowiadają cego oczekiwaniom klienta. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu nietypowych instalacji automatyki budynkowej, skupiając się na funkcjonalności i ergonomii instalowanych systemów.

W skład oferowanych przez firmę usług wchodzą:

  • Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie:

* inteligentny budynek- system KNX, xComfort

* insta lacja systemu oświetlenia ( zewnętrzne, wewnętrzne, rzeźby świetlne, oświetlenie LED, gwieździste niebo )

* inteligentne instalacje ( sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, sprzętem audio-video, bramami, nawadnianiem ogrodu )

* automatyka budynkowa- system BMS

* instalacja centralnego odkurzacza

* instalacja nagłośnienia

* instalacja systemu audio video w salach konferencyjnych

* instalacje RTV/ SAT i telewizji hotelowej

* instalacja odgromowa

* instalacja systemu przeciw oblodzeniowego

Wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie:

* okablowanie strukturalne ( miedziane, światłowodowe, spawanie i pomiary światłowodów )

* instalacje serwerowni i urządzeń aktywnych ( routery, switche, centrale telefoniczne, modemy, telefonia IP )

* instalacje systemu przeciw pożarowego oraz oddymiania

* instalacje systemu sygnalizacji wyłamania i napadu

* systemy telewizji dozorowej

* instalacje domofonowe

* instalacja systemu ochrony mgłą

* instalacje kontroli dostępu i czasu pracy.

W pełni angażujemy się w poznanie indywidualnych potrzeb klienta aby móc zaproponować wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania szyte na miarę. Każdy klient może oczekiwać fachowej pomocy zarówno w fazie opracowywania projektu jak i w poszczególnych etapach jego realizacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkownika instalacji i obiektu, wdrażamy najnowsze technologie, pozwalające aby budynek stał się przyjazny zarówno dla użytkowników jak i środowiska.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej - ESBS II oraz dołączenia do grona zadowolonych klientów.

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANETA KORONOWICZ ESBS II

Copy

NIP

7381788795
Copy

REGON

241055827
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-06

Adres rejestrowy

ul. Spacerowa 50, 32-085 Szyce

Przedsiębiorca

ANETA KORONOWICZ

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2008-11-20

Status

Zawieszony

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży