Polskie Firmy Online Sp. z o. o.
Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice
NIP6342529698
TEL0324502085
Oceń firmę:
Polskie Firmy Online Sp. z o. o.
NIP6342529698
KRS0000211616
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice

Numer telefonu

0324502085

Strona internetowa

http://www.innowacyjne.it

O Firmie

Poszukujesz nietypowego partnera IT/ICT? Nasza firma to zespół doświadczonych ekspertów, mających bogate, wieloletnie doświadczenia w branży IT. Wychodzimy z założenia, że nie istnieją pomysły, których nie dałoby się zrealizować. Na przestrzeni lat wielokrotnie przecieraliśmy ścieżki, które dzisiaj uznawane są za normę. Nie boimy się wyzwań – my je realizujemy.

kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji wyzwań ze świata technologii IT,
zespół wysokiej klasy specjalistów branżowych (IT, ochrona prawna, ryzyko, zarządzanie, marketing, etc.),
dostęp do świata nauki (wiedzy i zaangażowania ekspertów, możliwości tworzenia konsorcjów, zaplecza, studentów),
kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i doprowadzaniu do komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć (w tym międzynarodowych),
pełne zaplecze administracyjne, techniczne, technologiczne.
Produkcja i zlecenia IT:


Komunikacja i zdalna praca na odległość,
Interaktywne platformy WWW,
Rozwiązania mobilne,
Systemy typu server-client,
Cloud computing (chmura),
Business intelligence.
Partner technologiczny:

Propozycja skierowana jest do organizacji, które poszukują:

sprawdzonego w praktyce,
rzetelnego i odpowiedzialnego,
doświadczonego i uczciwego,
partnera, specjalizującego się w innowacyjnych projektach IT/ICT, posiadającego profesjonalne zaplecze techniczne i merytoryczne.

Działalność ekspercka:


Doradztwo w zakresie innowacji IT/ICT,
Zarządzanie w innowacjach,
Analizy i raporty dot. obszarów na styku zarządzania, ryzyk, technologii i innowacji,
Komercjalizacja wyników badań naukowych.
Zainteresowania naukowo-badawcze:

Szeroko rozumiane nauki ekonomiczne i zarządcze w obszarach:

Innowacyjne zarządzanie firmą, z wykorzystaniem wiedzy oraz zaawansowanych informatycznych narzędzi wspomagających,
Mechanizmy nowoczesnego zarządzania marketingowego, w kontekście gospodarki globalnej,
Zarządzanie zespołami ludzkimi (przez: partnerstwo, motywację pozytywną, relacje interpersonalne, etc.),
Znaczenie i siła innowacji, jako szansa dla polskich przedsiębiorstw,
Przełamywanie trudności w procesach komercjalizacji badań naukowych.

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

POLSKIE FIRMY ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KORFANTEGO 125 A, 40-153 KATOWICE

NIP

6342529698
Copy

REGON

278253636
Copy

KRS

0000211616
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-24

Adres rejestrowy

UL. KORFANTEGO 125 A, 40-153 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2004-07-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-07-01

Sygnatura akt

RDF/451518/22/194

Strona WWW

http://www.innowacyjne.it

Kody Pkd

72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy

51.22.Z - Transport kosmiczny

72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

22.12.Z

22.13.Z

22.14.Z

22.15.Z

22.31.Z

22.32.Z

22.33.Z

30.01.Z

30.02.Z

31.10.B

31.20.B

31.62.B

32.30.B

50.10.A

50.10.B

50.20.A

50.30.A

50.30.B

51.11.Z

51.12.Z

51.13.Z

51.15.Z

51.16.Z

51.17.Z

51.18.Z

51.19.Z

51.34.B

51.39.Z

51.42.Z

51.43.Z

51.44.Z

51.45.Z

51.47.Z

51.53.B

51.55.Z

51.56.Z

52.26.Z

52.33.Z

52.42.Z

52.43.Z

52.44.Z

52.45.Z

52.46.Z

52.47.A

52.47.B

52.48.A

52.48.B

52.48.C

52.48.D

52.48.E

52.48.F

52.48.G

52.61.Z

52.63.A

52.63.B

64.20.A

64.20.B

64.20.C

64.20.D

64.20.E

64.20.F

64.20.G

65.12.B

65.23.Z

67.13.Z

72.30.Z

72.40.Z

72.50.Z

72.60.Z

73.10.A

73.20.A

74.12.Z

74.13.Z

74.14.A

74.14.B

74.15.Z

74.50.A

74.81.Z

74.82.Z

74.85.Z

74.87.A

74.87.B

92.11.Z

92.12.Z

92.13.Z


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Roman Ludyga
Członek Zarządu, 51 lat
Jacek Namysło
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Jan Noga

20% 10 udziałów o łącznej wysokości 10000 złotych

Ryszard Olek

40% 20 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 złotych

Jacek Namysło

20% 10 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł.

Jerzy Namysło

20% 10 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł.

RADA NADZORCZA
Ryszard Olek
67 lat
Jan Noga
64 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
794
796,1
796,3
0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
6,7
3,5
2
-44,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-6,9
2
0,2
-89,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
514,4
516,5
516,7
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
279,6
279,6
279,8
0,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
169
171,1
171,3
0,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-6,9
2
0,2
-89,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-2,5
0,7
0,1
-0,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-102
58,1
11
-47,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-102
58,1
11
-47,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,2
35,1
35,1
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży