ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

Identyfikator firmy (NIP)

6340135475

Dane teleadresowe

+48 801 2XXXXXX

40-086 Katowice, Sokolska 34

Zobacz w Google Maps
Profil potwierdzony

Profil tej firmy został potwierdzony.
Dowiedz się więcej o potwierdzaniu profilu firmy.

37Liczba odwiedzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy
4.3 / 5Ocena firmy ( 3)
Oceń firmę

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Aby wysłać wiadomość musisz się zalogować

Działalność firmy

O nas

ING Bank Śląski S.A. organizuje na Aleo aukcje zakupowe, skierowane do dostawców produktów i usług niezbędnych w różnych aspektach działalności banku.

ING Bank Śląski S.A. dokonuje wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria, a także współpracuje z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków umów. ING Bank Śląski S.A. kieruje się działaniami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami. Jednocześnie ING Bank Śląski S.A. oczekuje od dostawców, by wprowadzili i przestrzegali standardy socjalne oraz standardy z zakresu ochrony środowiska określone w: . W przypadku różnic pomiędzy warunkami określonymi w ww. Kodeksie, a obowiązującymi przepisami prawa, obowiązuje zawsze standard wyższy.

Kodeks ING Banku Śląskiego stosuje się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Każdy dostawca ING Banku Śląskiego S.A. deklaruje przestrzeganie standardów zawartych w Kodeksie.

Firmy zainteresowane współpracą z ING Bankiem Śląskim S.A. zapraszamy do rejestracji na Aleo.

ING Bank Śląski S.A. organizuje na Aleo aukcje zakupowe, skierowane do dostawców produktów i usług niezbędnych w różnych aspektach działalności banku.

ING Bank Śląski S.A. dokonuje wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria, a także współpracuje z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków umów. ING Bank Śląski S.A. kieruje się działaniami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami. Jednocześnie ING Bank Śląski S.A. oczekuje od dostawców, by wprowadzili i przestrzegali standardy socjalne oraz standardy z zakresu ochrony środowiska określone w: . W przypadku różnic pomiędzy warunkami określonymi w ww. Kodeksie, a obowiązującymi przepisami prawa, obowiązuje zawsze standard wyższy.

Kodeks ING Banku Śląskiego stosuje się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Każdy dostawca ING Banku Śląskiego S.A. deklaruje przestrzeganie standardów zawartych w Kodeksie.

Firmy zainteresowane współpracą z ING Bankiem Śląskim S.A. zapraszamy do rejestracji na Aleo.

Zwiń opis
Rozwiń opis

Data rejestracji na Aleo:

2013-08-21

Kody PKD:

64.1 - Pośrednictwo pieniężne
 • 64.1 - Pośrednictwo pieniężne
 • 66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 69.2 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 66.2 - Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Rodzaj działalności:

producent, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Oferta

4/5
ZRB Wysokiński
Brak komentarza
4/5
ZRB Wysokiński
Brak komentarza
5/5
ZRB Wysokiński
Brak komentarza

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Nazwa pełna:

ING Bank Śląski S.A.

Identyfikator firmy (NIP):

6340135475

Forma prawna:

spółka akcyjna

Adres rejestrowy:

Sokolska 34, 40-086, Katowice, śląskie, Polska

KRS:

0000005459

Data rejestracji w KRS:

2001-04-10

Sygnatura akt:

KA.VIII NS-REJ.KRS/13914/18/79

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

130 100 000,00 zł

REGON:

271514909

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli w imieniu banku upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem albo - dwaj prokurenci działający łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną w ust.1 lub z innym pełnomocnikiem

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Organ nadzorczy:

Rada Nadzorcza

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Powiązania