ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Kredyty Profil firmy ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
NIP6340135475
KRS0000005459
Kapitał zakładowy130 100 000,00 zł
4,6 na podstawie 5 opinii.

Adres

Sokolska 34, 40-086 Katowice

Numer telefonu

+48 801 222 222

Strona internetowa

https://www.ing.pl

O Firmie

ING Bank Śląski S.A. organizuje na Aleo aukcje zakupowe, skierowane do dostawców produktów i usług niezbędnych w różnych aspektach działalności banku.

ING Bank Śląski S.A. dokonuje wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria, a także współpracuje z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków umów. ING Bank Śląski S.A. kieruje się działaniami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami. Jednocześnie ING Bank Śląski S.A. oczekuje od dostawców, by wprowadzili i przestrzegali standardy socjalne oraz standardy z zakresu ochrony środowiska określone w: . W przypadku różnic pomiędzy warunkami określonymi w ww. Kodeksie, a obowiązującymi przepisami prawa, obowiązuje zawsze standard wyższy.

Kodeks ING Banku Śląskiego stosuje się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Każdy dostawca ING Banku Śląskiego S.A. deklaruje przestrzeganie standardów zawartych w Kodeksie.

Firmy zainteresowane współpracą z ING Bankiem Śląskim S.A. zapraszamy do rejestracji na Aleo.

Rodzaj działalności

producent, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SOKOLSKA 34, 40-086 KATOWICE

NIP

6340135475
Copy

REGON

271514909
Copy

KRS

0000005459
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-08-21

Adres rejestrowy

UL. SOKOLSKA 34, 40-086 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2001-04-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-04-10

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/11520/22/233

Strona WWW

https://www.ing.pl

Kody Pkd

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

63.11.Z - Przetwarzanie danych

64.91.Z - Leasing finansowy

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. DO DOKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONYWANIA OKREŚLONEGO RODZAJU CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANAWIANI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WYMIENIONĄ W UST.1 LUB Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM
ZARZĄD
Marcin Giżycki
Wiceprezes Zarządu, 46 lat
Alicja Żyła
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
Michał Hubert Mrożek
Wiceprezes Zarządu, 56 lat
Sławomir Antoni Soszyński
Wiceprezes Zarządu, 43 lata
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu, 52 lata
Brunon Cezary Bartkiewicz
Prezes Zarządu, 59 lat
Ewa Łuniewska
Wiceprezes Zarządu, 54 lata
Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu, 50 lat
PROKURA
Paweł Serocki
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 50 lat
Marcin Kościński
łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 43 lata
Daniel Szewieczek
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 46 lat
Jolanta Alvarado Rodriguez
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 44 lata
Roman Tyszkowski
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 53 lata
Wojciech Marchwicki
łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 53 lata
Katarzyna Stawecka
łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 51 lat
Marcin Kryszeń
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 46 lat
Piotr Jan Kinastowski
łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 52 lata
Włodzimierz Barylski
łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 63 lata
Michał Tusznio
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 40 lat
Robert Włodarczyk
prokura łączna z jednym z pozostałych prokurentów lub z członkiem zarządu, 55 lat
RADA NADZORCZA
Aleksander Galos
61 lat
Michał Jan Szczurek
51 lat
Stephen Creese
Małgorzata Kołakowska
56 lat
Monika Marcinkowska
49 lat
Dorota Dobija
53 lata
Aris Bogdaneris

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xhtml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (9)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

4,6/ 5.0
Na podstawie 5 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Najbardziej przydatne
Krzysztof Sokolnicki 2020-06-10 11:39:00
Mój Bank, najlepszy w Polsce.
Jacek Wodecki 2020-05-26 00:32:50
Grzegorz Wysokiński 2015-08-31 04:45:43
Grzegorz Wysokiński 2015-08-31 04:45:12
Grzegorz Wysokiński 2015-08-31 04:44:12
Pokaż więcej (1)  

Firmy z tej samej branży