INDUCON
MAJOWA 116 D, 43-400 CIESZYN
NIP6611960904
Oceń firmę:
INDUCON
NIP6611960904
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

MAJOWA 116 D, 43-400 CIESZYN

O Firmie

Jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin (handel, jakość, logistyka, zakupy), których łączy profesjonalizm i kreatywność w podejściu do biznesu. Nasze działania kierujemy wielotorowo.

Z jednej strony działamy w imieniu oraz na rzecz grupy przede wszystkim polskich firm z branży obróbki mechanicznej części metalowych oraz części z tworzyw sztucznych, funkcjonując głównie w obrębie branżyautomotive. Reprezentujemy ich interesy jako dostawców wyrobów i usług zarówno do dużych europejskich i światowych koncernów, jak również do małych i średnich odbiorców. Nasi biznesowi partnerzy znajdują się nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Czechach, Słowacji oraz we Włoszech. Nasi Klienci to dwie grupy przedsiębiorstw. Z jednej strony to firmy poszukujące na zewnątrz swojej organizacji nowych możliwości produkcji – nowych dostawców dla potrzeb własnych projektów lub szukające możliwości outsourcingu konkretnych produktów albo półwyrobów. Dla nich przygotowujemy oferty na obróbkę części, wybierając każdorazowo najbardziej efektywne rozwiązanie spośród firm, które znajdują się w naszym porfolio. Za każdym razem priorytetem jest dla nas spełnienie specyficznych wymagań każdego Klienta w zakresie: jakości, aspektów środowiskowych, logistyki i kosztów. Nasza oferta skierowana jest także do tych producentów i usługodawców, którzy poszukują nowych rynków zbytu i pragną pozyskać nowe zamówienia. W ramach naszej działalności oferujemy im możliwość pozyskania nowych zapytań ofertowych oraz wsparcie techniczne i marketingowe podczas procesu negocjacji handlowych.

Drugi obszar naszej działalności jest ściśle związany z działalnością zakupową. Specjalizujemy się w poszukiwaniu materiałów i surowców dla naszych Klientów, stanowiąc niejako zewnętrzny dział zakupów Zleceniodawcy (w formie outsourcingu). Rozległa wiedza o rynku materiałów bezpośrednio i niebezpośrednio produkcyjnych pozwalają nam na znajdowanie najbardziej optymalnych rozwiązań spełniających oczekiwania naszych Klientów, a przy tym, generujących oszczędności.

Nasza działalność to także optymalizacja w zakresie gospodarki magazynowej i wyceny przemysłowe. W każdym przypadku gwarantujemy naszym Klientom pełne zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do tematu. Działamy w duchu filozofii Lean Manufacturing stosując normy i zasady funkcjonowania w przemyśle i stawiając jako cel nadrzędny ZADOWOLENIE KLIENTA.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

INDUCON PIOTR GAJDA

Copy

Adres do doręczeń

ul. Majowa 116D, 43-400 Cieszyn

NIP

6611960904
Copy

REGON

243103460
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-14

Adres rejestrowy

ul. Majowa 116D, 43-400 Cieszyn

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Bielska 136, 43-400 Cieszyn

Przedsiębiorca

PIOTR GAJDA

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-11-22

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.73.Z - Produkcja narzędzi

28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży