Ide Projekt sp. z o.o.
UL. POLNA 66, 87-100 Toruń
NIP8792687487
Oceń firmę:
Ide Projekt sp. z o.o.
NIP8792687487
KRS0000645413
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. POLNA 66, 87-100 Toruń

Strona internetowa

http://www.ideprojekt.pl

O Firmie

IDE PROJEKT Sp. z o.o. to biuro projektowe stworzone przez młody, energiczny zespół doświadczonych projektantów. Siedziba naszej firmy znajduje się w Toruniu, ale zasięgiem działania obejmujemy cały kraj. Głównym zakresem naszej działalności są usługi projektowe w zakresie infrastruktury drogowej i energetycznej oraz branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy nowych oraz przebudowy, rozbudowy i remontów istniejących elementów układu drogowego oraz obiektów energetycznych. Wykonujemy wielobranżowe projekty oraz sprawujemy nadzory nad nimi wg potrzeb Inwestora. Zapewniamy rzetelne i terminowe wykonywanie usług, dobry kontakt z Inwestorem oraz elastyczne warunki współpracy. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, z pasją i zaangażowaniem. Zapewniamy rzetelne i terminowe wykonywanie usług, dobry kontakt z Inwestorem oraz elastyczne warunki współpracy. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, z pasją i zaangażowaniem.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

IDE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POLNA 66, 87-100 TORUŃ

NIP

8792687487
Copy

REGON

365793029
Copy

KRS

0000645413
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-04-27

Adres rejestrowy

UL. POLNA 66, 87-100 TORUŃ

Data rejestracji w KRS

2016-11-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-11-04

Sygnatura akt

TO.VII NS-REJ.KRS/8169/23/215

Strona WWW

http://www.ideprojekt.pl

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W TYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM).
ZARZĄD
Marcin Henryk Wasilewski
Prezes Zarządu, 39 lat
Marcin Józef Szerszeń
Członek Zarządu, 54 lata
UDZIAŁOWCY

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

PROKURA
Jarosław Robert Wirbał
prokura łączna do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie prokurenta z innym prokurentem spółki, 42 lata
Joanna Marta Miszkurka
rokura łączna do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie prokurenta z innym prokurentem spółki, 33 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,3
2,7
4,7
72,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,5
172,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
1,5
1,2
-16,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
1,6
1,7
3,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
1,6
1
-36,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0,1
181,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
1,2
1,1
-8,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
1,2
1,2
-1,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
1,6
1,6
1,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
1,2
1,1
-8,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
1,1
1
-9,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
92,9
72,9
79
6,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
28
39
20,4
-18,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
71,7
89,4
72,1
-17,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
33,8
44,6
25,6
-19
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
30,8
42,9
22,7
-20,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
43
23
29
6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,4
9,4
4,5
-4,9
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,2
-1,3
-0,8
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży