HYBRYDA ZBIGNIEW PISULA
ul. Wałbrzyska 25/119, 58-100 Świdnica
NIP8841558466
TEL+48 665 992 250
Oceń firmę:
HYBRYDA ZBIGNIEW PISULA
NIP8841558466
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Wałbrzyska 25/119, 58-100 Świdnica

Numer telefonu

+48 665 992 250

O Firmie

HYBRYDA to zespół współpracujących ze sobą specjalistów i fachowców ze specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w obszarze prowadzenia i nadzorowania prac ziemnych, wodno-kanalizacyjnych, a także budowy, montażu, serwisu przydomowych ekologicznych, biologiczno - mechanicznych i hybrydowych oczyszczalni ścieków, separatorów substancji oleistych i ropopochodnych, systemów do zagospodarowania wody deszczowej, oraz najnowszych rozwiązań, systemów i urządzeń pozwalających wykorzystywać energię z naturalnych żródeł odnawialnych jakie zapewnia nam otaczające nas środowisko. W tym też zakresie świadczymy kompleksowe usługi administracyjno prawne i projektowe, służymy fachowym doradztwem technicznym w zakresie procedur zgłoszenia budowy tego typu urządzeń i instalacji we właściwych miejscowo organach administracji samorządowej.

Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • Najlepsze pod względem jakościowym i sprawdzone w praktyce przez naszych klientów przydomowe - biologiczne, ekologiczne i hybrydowe oczyszczalnie ścieków,
 • Duże oczyszczalnie ekologiczne dla przedsiębiorstw, placówek szkolno-wychowawczych, gospodarstw agroturystycznych, itp.
 • systemy do zagospodarowania wody deszczowej
 • instalacje odwadniające i drenażowe: oczyszczalni, budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarskich, działek budowlanych, itp,
 • separatory substancji oleistych i ropopochodnych dla obiektów gastronomicznych, parkingów , stacji paliw.
 • odnawialne żródła energii, (fotowoltaika, panele słoneczne)

W zakresie naszych usług oferujemy:

 • usługi administracyjno-prawne i projektowe w zakresie instalacji sanitarnych i obiektów budowlanych,
 • projekty budowlane, zgłoszenia, operaty wodno-prawne, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno - prawne, uzgodnienia techniczne,
 • usługi geodezyjne,
 • odwierty geologiczne,
 • badania hydrogeologiczne,
 • dorażna pomoc w pozyskaniu dotacji z UE,NFOŚiGW, UG
 • szeroki wachlarz prac ziemnych przy użyciu koparko-ładowarki lub mini koparki, w tym m. innymi: wykopy pod instalacje, pod fundamenty, skarpowanie, niwelacja terenu, itp.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

HYBRYDA ZBIGNIEW PISULA

Copy

Adres do doręczeń

ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100 Świdnica

NIP

8841558466
Copy

REGON

363442165
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-01-17

Adres rejestrowy

ul. Wałbrzyska 25-27, 58-100 Świdnica

Przedsiębiorca

ZBIGNIEW PISULA

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2016-01-07

Status

Aktywny

Kody Pkd

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży