HUTA POKÓJ
Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska
NIP6410005454
Oceń firmę:
HUTA POKÓJ
NIP6410005454
KRS0000106428
Kapitał zakładowy20 516 371,20 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"HUTA POKÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PIOTRA NIEDURNEGO 56, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

NIP

6410005454
Copy

REGON

271526730
Copy

KRS

0000106428
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-19

Adres rejestrowy

UL. PIOTRA NIEDURNEGO 56, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

Data rejestracji w KRS

2002-04-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-04-24

Sygnatura akt

GL.X NS-REJ.KRS/487/24/793

Kody Pkd

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

49.20.Z - Transport kolejowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Piotr Skorynko
Wiceprezes Zarządu Ds. Operacyjnych, 41 lat
Jacek Zbigniew Srokowski
Prezes Zarządu, 51 lat
PROKURA
Marek Jerzy Zwierzyński
prokura łączna z innym prokurentem, 65 lat
Mirosław Tomasz Grabe
prokura łączna z innym prokurenetem, 50 lat
RADA NADZORCZA
Roman Ludwik Brańka
63 lata
Wojciech Skwira
50 lat
Paweł Bronisław Kukuła
45 lat
Agnieszka Ogrodniczek
48 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
315,8
42,8
37,3
-12,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
255,9
183,6
162,5
-11,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-67,7
-84,3
-62,1
26,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
188,2
99,3
100,4
1,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,9
1,2
1,6
30,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
7,3
3,7
3,3
-10,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-28,9
-11,8
25,9
318,9
EBITDA Opis wskaźnika
-4
28,6
44,8
56,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-31
-16,6
21,3
228,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-11,3
24,9
41,5
66,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
115,3
28,2
32,9
16,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
45,9
19,7
-34,4
-54,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-9,8
-38,8
57,3
96,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-36
-84,9
-61,8
23,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
66,8
120,1
53,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-9,1
-27,7
69,6
97,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
277
1179
1265
86
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży