ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Telekomunikacja Usługi telekomunikacyjne Profil firmy "HIPERNET" sp. z o.o.
"HIPERNET" sp. z o.o.
NIP5542602910
KRS0000216375
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Kcyńska 48, 85-304 Bydgoszcz

O Firmie

Hipernet Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Od początku istnienia specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji oświetlenia oraz elektronicznych urządzeń sterujących. Koncentrujemy się głównie na oświetleniu informacyjnym, dekoracyjnym, scenicznym jak również użytkowym oświetleniu sterowanym.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"HIPERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KCYŃSKA 48, 85-304 BYDGOSZCZ

NIP

5542602910
Copy

REGON

093205379
Copy

KRS

0000216375
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-09-27

Adres rejestrowy

UL. KCYŃSKA 48, 85-304 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2004-09-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-09-07

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/13116/21/53

Kody Pkd

72.50.Z

72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

30.02.Z

31.62.A

31.62.B

32.20.A

32.20.B

45.31.A

45.31.B

45.31.D

64.20.C

64.20.G

72.21.Z

72.22.Z

72.30.Z

72.40.Z

74.40.Z


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
UDZIAŁOWCY
Waldemar Tomasz Młodawski

50% 500 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych

Katarzyna Klawińska

50% 500 udziałów o łącznej wartości 25.000 złotych

PROKURA
Katarzyna Klawińska
prokurent samoistny, 44 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
387,5
438,8
238,8
-45,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
99
123,6
149,4
20,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
314,9
14,7
14,9
1,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
413,9
138,3
164,4
18,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
31,6
2,5
37,9
1393,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
7,1
3,5
0
-100
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
27,7
-300,2
0,2
100,1
EBITDA Opis wskaźnika
34,9
-296,7
-11,4
96,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
27,8
-300,2
-11,4
96,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
23,1
-309,9
0,2
100,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
274,3
74,3
100,3
35
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
7,3
-2104,3
1,4
2105,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6
-70,6
0,1
70,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
76,1
10,6
9,1
-1,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9
-67,6
-4,8
62,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,1
-68,4
0,1
68,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
93
103
225
122
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży