HC LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA
NIP6581857106
Oceń firmę:
HC LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6581857106
KRS0000210899
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

HC LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA

NIP

6581857106
Copy

REGON

292883220
Copy

KRS

0000210899
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA

Data rejestracji w KRS

2004-06-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-06-24

Sygnatura akt

RDF/484304/23/703

Kody Pkd

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

77 - Wynajem i dzierżawa

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,7
0,9
30,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
56,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
6,7
6,7
-1,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,9
6,9
0,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
12,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-2,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0
-65,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-2,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
-0,1
-170,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,5
2,9
11,9
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1,2
-1,2
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-11,3
-8,9
2,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
97,7
96,4
-1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,1
2,4
-6,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-11,3
-8,9
2,4
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
84
68
-16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
16,1
17,2
1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz docx
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży