GST PROJEKT Grzegorz Stawski
ul. Cechowa 25a, 81-174 Gdynia
NIP5861004700
TEL48722266751
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Doradztwo techniczne Profil firmy GST PROJEKT Grzegorz Stawski
GST PROJEKT Grzegorz Stawski
NIP5861004700
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Cechowa 25a, 81-174 Gdynia

Numer telefonu

48722266751

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Wykonuję projekty instalacji gazowych, ciepłowniczych, grzewczych, solarnych, wentylacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami dla:

- Budynków mieszkalnych jednorodzinnych

- Budynków mieszkalnych wielorodzinnych

- Budynków biurowych

- Obiektów użyteczności publicznej

- Obiektów przemysłowych

Ponadto mogę pełnić funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie wymienionych instalacji. Współpracuję z renomowanymi i doświadczonymi biurami architektonicznymi oraz z firmami instalacyjnymi, termomodernizacyjnymi i elektrycznymi.


WYKONUJĘ I POMAGAM W UZYSKANIU:

Odbiory techniczne budynków i instalacji

Protokoły odbioru i oświadczenia do nadzoru budowlanego

Projekty zamienne

Pomoc w odbiorze budynku, lokalu

Adaptacje projektów gotowych

Dokumentacja do dofinansowania i pożyczki

 

Obszar świadczonych usług całe województwo pomorskie

Oferta

Firma oferuje:

- projektowanie

- inspekcje nadzoru

- kierowanie robotami bud.

- odbiory techniczne i końcowe

- dokumentacja powykonawcza

- wsparcie techniczne, logistyczne, materiałowe


Obszary działania:

·        Ogrzewnictwo

·        Ciepłownictwo

·        Odnawialne źródła energii

·        Chłodnictwo

·        Wentylacja, klimatyzacja

·        Układy technologiczne

·        Wodociągi

·        Kanalizacja

·        Instalacje gazowe

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GST PROJEKT Grzegorz Stawski

Copy

Adres do doręczeń

ul. Cechowa 25a, 81-174 Gdynia

NIP

5861004700
Copy

REGON

190404780
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-10-21

Adres rejestrowy

ul. Cechowa 25a, 81-174 Gdynia

Przedsiębiorca

Grzegorz Stawski

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2019-10-14

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży