GSA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ
UL. JADWIGI WOLSKIEJ 2, 33-300 NOWY SĽCZ
NIP7343561687
TEL48502243152
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Pasze Profil firmy GSA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ
GSA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ
NIP7343561687
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. JADWIGI WOLSKIEJ 2, 33-300 NOWY SĽCZ

Numer telefonu

48502243152

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Rodzaj działalności

producent, hurtownik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GSA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ELEKTORALNA 13 / 121, 00-137 WARSZAWA

NIP

7343561687
Copy

REGON

380926600
Copy

KRS

0000743510
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-10-15

Adres rejestrowy

UL. ELEKTORALNA 13 / 121, 00-137 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2018-08-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-08-06

Sygnatura akt

RDF/561418/23/693

Kody Pkd

10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Rafał Tadeusz Orzechowski
Prezes Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Rafał Tadeusz Orzechowski

100% 100 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 pln

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7,8
17,2
24
39,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4
2,7
3,5
29,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0,2
0,6
219,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,1
2,9
4,1
41,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0,1
225,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,4
1,8
329,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,4
0,2
0,4
181,9
EBITDA Opis wskaźnika
0
0,3
0,5
74,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0,3
0,5
59,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,4
0,2
0,4
163,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4
1,4
2,7
84,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1476
-1573,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-5,7
0,9
1,7
0,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
0,7
6,4
14,5
8,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0
1,8
2,3
0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,7
0,9
1,8
0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
109
89
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,7
0,6
0,8
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,9
0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży