Grupa RB Sp. z o.o. Sp.k.
Tęczowa 13 lok. 310, 53-601 Wrocław
NIP8992750167
TEL+48 531 556 525
Oceń firmę:
Grupa RB Sp. z o.o. Sp.k.
NIP8992750167
KRS0000491576
Kapitał zakładowy1 153 200,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Tęczowa 13 lok. 310, 53-601 Wrocław

Numer telefonu

+48 531 556 525

Strona internetowa

http://www.grupa-rb.pl

O Firmie

Jesteśmy blisko 40 osobowym wielobranżowym zespołem architektów, projektantów, inżynierów, których wiedza, doświadczenie i wiara w siłę grupy pozwala na realizację każdego, nawet najbardziej wymagającego projektu.

Działamy w branży budowlanej – od 2007 roku jako Pracownia Architektury RB Projekt, a od 2014 roku, w wyniku przekształceń, jako Grupa RB Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta

Kompleksowo zajmujemy się projektowaniem oraz nadzorem i kontrolą realizacji inwestycji. Obszar działań obejmuje prace od koncepcji do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Świadczymy usługi z zakresu wielobranżowych opracowań projektowych, analizy lokalizacyjnej i wycen inwestycji, szeroko pojętego doradztwa, optymalizacji procesowej oraz usługi skanowania 3D. Wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze projektowej obiektów użyteczności publicznej dla międzynarodowych inwestorów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, deklarując jednocześnie pełną dyspozycyjność kompetentnego, w pełni zaangażowanego zespołu specjalistów, który w codziennej pracy spełnia oczekiwania klientów w zakresie profesjonalnego działania, wysokiej jakości świadczonych usług i możliwie najszybszych terminów wykonania.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GRUPA RB INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZKOCKA 5 / 1, 54-402 WROCŁAW

NIP

8992750167
Copy

REGON

022323341
Copy

KRS

0001043951
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-09-29

Adres rejestrowy

UL. SZKOCKA 5 / 1, 54-402 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2023-07-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2023-07-03

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/24586/23/788

Strona WWW

http://www.grupa-rb.pl

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄ SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Rafał Tomasz Brok
Prezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Anna Brok

45,01% 5190 (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 519.000,00 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych)

Rafał Tomasz Brok

54,99% 6342 (sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) udziały o łącznej wartości 634.200,00 zł (sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych)

PROKURA
Anna Brok
samoistna, 42 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,8
9,1
7,6
-16,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,2
0,4
2
345,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,9
3,3
3,3
-1,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,1
3,8
5,2
38,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,2
2,7
2,5
-6,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-22,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,7
2,2
1,1
-52
EBITDA Opis wskaźnika
0,8
2,3
1,1
-52,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,7
2,2
0,9
-57,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
2,2
1
-54,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3
3,7
4,2
12,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
38,6
66,3
29
-37,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
10,7
24,1
12,4
-11,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
61,2
88,3
62,5
-25,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,3
25,4
14,3
-11,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
10,7
24,1
13,9
-10,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
64
16
94
78
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,5
9,6
2,1
-7,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,4
-1,1
-2,2
-1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży