"GRUPA TRANSPORTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.ŁÓDZKA 30AB, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
NIP7712852200
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy "GRUPA TRANSPORTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"GRUPA TRANSPORTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7712852200
KRS0000367098
Kapitał zakładowy300 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.ŁÓDZKA 30AB, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Strona internetowa

https://www.grupatransportowa.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi transportowo-logistyczne. Naszymi klientami są zarówno podmioty działające na rynkach lokalnych jak również przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej.

W zakresie naszych usług znajdują się: transport międzynarodowy, transport krajowy, transport chłodniczy, transport ponadgabarytowy, logistyka kontraktowa.

Na trasach międzynarodowych świadczymy usługi związane z transportem całopojazdowym (FTL), a także transportem ładunków częściowych (LTL). Realizujemy usługi transportowe w kierunku: Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Austrii, Włoch, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Łotwy Litwy , Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także Ukrainy, Rosji, Białorusi, Turcji, Norwegii, Szwecji oraz Finlandii.

Najwyższym priorytetem jest dla nas wysoka jakość świadczonych usług oraz satysfakcja Klientów. Nasze podejście znajduje potwierdzenie między innymi w licznych referencjach i zrealizowanych projektach oraz posiadanych certyfikatach i wyróżnieniach, między innymi: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP, Firma z zasadami, Trans.eu Certified Carrier, Trans.eu Certified Forwarder, Gepard Biznesu 2016, Gazele Puls Biznesu 2018, Diamenty Miesięcznika Forbes 2019, Menedżer Roku 2018.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"GRUPA TRANSPORTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŁÓDZKA 30A, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

NIP

7712852200
Copy

REGON

100967325
Copy

KRS

0000367098
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-09-29

Adres rejestrowy

UL. ŁÓDZKA 30A, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Data rejestracji w KRS

2010-10-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-10-06

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/35402/23/593

Strona WWW

https://www.grupatransportowa.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Tomasz Stanisław Macherowski
Prezes Zarządu, 45 lat
Michał Robert Macherowski
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Michał Robert Macherowski

50% 2998 udziałów o wartości 149.900,00 złotych

Tomasz Stanisław Macherowski

50% 2998 udziałów o łącznej wartości 149.900 zł

PROKURA
Natalia Grzybowska
prokura łączna obejmująca umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu spółki, 33 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
183
191
324,9
70,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
56,1
69,2
134,5
94,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,8
8
15,7
97
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
61
77,2
150,2
94,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,6
3,5
5,7
61,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,2
4
3,4
-16,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
4,1
9,1
125,2
EBITDA Opis wskaźnika
3,3
7,9
15,8
99,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
4,4
10,1
130,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
3,3
7,7
138,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
40
51,3
87,4
70,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1,2
40,7
49,2
8,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0
1,7
2,4
0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
7,9
10,4
10,5
0,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,8
4,1
4,8
0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,1
2,1
2,8
0,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
98
110
121
11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,8
0,9
0,8
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
7,4
3,6
3,9
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży