GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TARGOWA 12, 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NIP6211824882
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6211824882
KRS0000706849
Kapitał zakładowy12 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. TARGOWA 12, 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GRUPA PRODUCENTÓW ROL-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TARGOWA 12, 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI

NIP

6211824882
Copy

REGON

368861547
Copy

KRS

0000706849
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. TARGOWA 12, 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Data rejestracji w KRS

2017-11-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-11-29

Sygnatura akt

RDF/505857/23/673

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

77 - Wynajem i dzierżawa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Maria Halina Golińska
Prezes Zarządu, 60 lat
UDZIAŁOWCY
Maria Halina Golińska

80 udziałów o łącznej wartości 8.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4
3,1
3,9
25,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,3
194,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0
0
32,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,3
152,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
250,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0
96,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
92,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
96,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,3
152,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
32,9
16,4
24,4
8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
0,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
15,1
26,2
13,7
-12,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
0,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
14
11
26
15
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,4
1,2
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (5)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży