Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wysoka Group
Wysoka 1, 14-411 Rychliki
NIP5783069305
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Owocowo - warzywny Owoce i warzywa Profil firmy Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wysoka Group
Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wysoka Group
NIP5783069305
KRS0000350851
Kapitał zakładowy6 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wysoka 1, 14-411 Rychliki

O Firmie

www.wysokagroup.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WYSOKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

WYSOKA 1, 14-411 WYSOKA

NIP

5783069305
Copy

REGON

280495444
Copy

KRS

0000350851
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-09-02

Adres rejestrowy

WYSOKA 1, 14-411 WYSOKA

Data rejestracji w KRS

2010-04-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-04-09

Sygnatura akt

RDF/428506/22/894

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ZARZĄD
Katarzyna Barańska
Wiceprezes Zarządu, 43 lata
Mirosław Barański
Prezes Zarządu Spółki, 73 lata
UDZIAŁOWCY
Tomasz Dąbrowski

20% 24 udziały o łącznej wartości 1200,- zł

Robert Maurycy Barański

20% 24 udziały o łącznej wysokości 1.200,00 zł

Krzysztof Barański

20% 24 udziały o łącznej wysokości 1.200,00 zł

Katarzyna Barańska

20% 24 udziały o łącznej wysokości 1.200,00 zł

Mirosław Barański

20% 24 udziały o łącznej wysokości 1.200,00 zł

RADA NADZORCZA
Barbara Barańska
70 lat
Krzysztof Barański
50 lat
Tomasz Dąbrowski
37 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,4
1
1,2
18,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
18,4
17,4
16
-8,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,4
3,1
2,5
-17,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
21,8
20,5
18,5
-9,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-7,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,6
1,5
1,5
-2,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,5
-0,3
-0,5
-64,8
EBITDA Opis wskaźnika
1,2
1,3
1
-24,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,5
-0,3
-0,5
-64,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,6
0,1
-85,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,4
-0,2
-0,5
-172,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-15,6
-10,5
-21
-10,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-37,3
-33
-45,8
-12,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
15,6
15
13,8
-1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
85,8
135,9
86,8
-49,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-37,3
-33
-45,8
-12,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
236
535
328
-207
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0
0
0
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4
3,3
4,1
0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży