GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ
Ul. Pniowska 2, 44-120 Paczyna
NIP9691524525
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Owocowo - warzywny Owoce i warzywa Profil firmy GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ
NIP9691524525
KRS0000306333
Kapitał zakładowy5 915 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Pniowska 2, 44-120 Paczyna

Strona internetowa

http://www.klimowicz.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Grupa Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku. Jest Grupą stworzoną przez firmy rodziny Klimowicz, co w znacznym stopniu wpływa na jakość sprzedawanych przez nią produktów, politykę firmy oraz specyfikę działalności.

Nasze warzywa gruntowe, pomidory i ogórki szklarniowe są sprzedawane głównie w krajowych sieciach handlowych, i eksportowane do UE i Rosji.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PNIOWSKA 2, 44-120 PACZYNA

NIP

9691524525
Copy

REGON

240920654
Copy

KRS

0000306333
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-29

Adres rejestrowy

UL. PNIOWSKA 2, 44-120 PACZYNA

Data rejestracji w KRS

2008-05-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-05-19

Sygnatura akt

GL.X NS-REJ.KRS/2831/23/325

Strona WWW

http://www.klimowicz.pl

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Iwona Joanna Klimowicz Włodarczyk
Wiceprezes Zarządu, 44 lata
Zbigniew Leszek Klimowicz
Prezes Zarządu, 70 lat
Tomasz Andrzej Klimowicz
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY
Iwona Joanna Klimowicz Włodarczyk

25,56% 2486 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.243.000,00;-zł

Cecylia Wiesława Klimowicz

50,69% 4930 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.465.000,00;-zł

Tomasz Andrzej Klimowicz

23,74% 2309 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.154.500,00;-zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
45,7
43,2
54
24,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
68,7
56,3
52,5
-6,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
24,2
22,8
22,9
0,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
92,9
79,1
75,4
-4,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
5,2
4,5
5,9
30,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
9,1
8,6
8,3
-3,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,2
69,3
EBITDA Opis wskaźnika
9,7
8,7
8,6
-0,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
14
8,5
13
53,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
0,1
0,3
242,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,1
0
-65,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1,2
0,5
0,2
-0,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,6
0,3
0,1
-0,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
26,1
28,9
30,3
1,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
21,3
20,1
16
-4,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,8
0,3
0,4
0,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
108
64
63
-1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,3
-0,7
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży