GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AG FOOD SP. Z O.O.
Jasienica 89, 27-670 Łoniów
NIP7343340041
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Owocowo - warzywny Owoce i warzywa Profil firmy GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AG FOOD SP. Z O.O.
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AG FOOD SP. Z O.O.
NIP7343340041
KRS0000311757
Kapitał zakładowy7 003 400,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jasienica 89, 27-670 Łoniów

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Spółka prowadzi sprzedaż owoców i warzyw, w szczególności jabłek na rynku polskim i zagranicznym.

Posiada przechowalnię owoców i warzyw pracującą w technologii kontrolowanej atmosfery oraz linię sortowniczą i pakującą AWETA. Zastosowano najnowsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne

Spólka zlokalizowana jest w miejscowości Jasienica, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 9, trzy kilometry od skrzyżowania z drogą krajową nr 79. Województwo Świętokrzyskie, okolice Sandomierza. Ma formę grupy producenckiej producentów owoców i warzyw.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AG FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

JASIENICA 89, 27-670 JASIENICA

NIP

7343340041
Copy

REGON

120736248
Copy

KRS

0000311757
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-24

Adres rejestrowy

JASIENICA 89, 27-670 JASIENICA

Data rejestracji w KRS

2008-08-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-08-19

Sygnatura akt

KI.X NS-REJ.KRS/753/24/529

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU: A) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM O WARTOŚCI DO 100000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM KWOTĘ 100000,00 ZŁ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marcin Adam Górski
Wiceprezes Zarządu, 40 lat
Piotr Trojanowicz
Prezes Zarządu, 59 lat
UDZIAŁOWCY
Anita Monika Górska

16,67% 4 653 udziały o łącznej wartości 930 600,00 zł

Marcin Górski

25% 6 401 udziałów o łącznej wartości 1 280 200,00 zł

Aleksandra Karolina Górska Nalepa

16,67% 4 653 udziały o łącznej wartości 930 600,00 zł

Anna Katarzyna Górska Waligóra

16,67% 4 653 udziały o łącznej wartości 930 600,00 zł

Adam Górski

25% 6 374 udziały o łącznej wartości 1 274 800,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
10
7,7
7,1
-6,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
35,8
33,5
30
-10,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
6,8
6,4
6,5
1,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
42,5
39,9
36,4
-8,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
342
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,6
2,2
0,2
-91,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0,4
0,1
122,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0,4
0,1
122,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,6
4,5
3,1
-32
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0,7
-6,4
1,4
7,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,5
-5,3
1,3
6,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
15,9
15,9
17,7
1,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,5
-5,3
1,3
6,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
448
682
678
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,2
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży