GROLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. OSIEDLE LEŚNE 6, 67-112 BOROWIEC
NIP9251651969
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy GROLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GROLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9251651969
KRS0000106883
Kapitał zakładowy168 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. OSIEDLE LEŚNE 6, 67-112 BOROWIEC
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GROLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OSIEDLE LEŚNE 6, 67-112 BOROWIEC

NIP

9251651969
Copy

REGON

770845712
Copy

KRS

0000106883
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. OSIEDLE LEŚNE 6, 67-112 BOROWIEC

Data rejestracji w KRS

2002-04-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-04-16

Sygnatura akt

RDF/561141/23/536

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

77 - Wynajem i dzierżawa

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Willebrordus Sebastianus Petrus Zegers
Prezes Zarządu, 50 lat
Sebastianus Willebrordus Maria Zegers
Wiceprezes Zarządu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Sebastianus Willebrordus Maria Zegers

50% 840 udziałów o łącznej wysokości 84.000,00 zł

Willebrordus Sebastianus Petrus Zegers

50% 840 udziałów o łącznej wysokości 84.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
11,6
17,5
16,7
-4,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6
5,5
5,6
1,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
37
43,9
49,2
12
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
43
49,4
54,8
10,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
10,4
7,2
5,8
-19,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,4
45,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,3
6,9
5,3
-23,1
EBITDA Opis wskaźnika
2,9
7,3
5,8
-20
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,3
6,9
5,3
-23
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,4
7
5,4
-22,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
18
17,3
15,7
-9,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,1
15,7
10,8
-4,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
19,4
39,3
31,8
-7,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
86,1
88,9
89,8
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
24,8
41,4
34,8
-6,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
20,1
39,4
31,9
-7,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
18
9
19
10
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
30,9
39,1
17,8
-21,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,7
-0,3
-0,2
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży