GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE ŻYDOWO
Kościuszki 41, 62-241 Żydowo
NIP7840016484
TEL+48614274166
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Płody rolne Zboża Profil firmy GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE ŻYDOWO
GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE ŻYDOWO
NIP7840016484
KRS0000059797
Kapitał zakładowy13 526 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Kościuszki 41, 62-241 Żydowo

Numer telefonu

+48614274166

Strona internetowa

http://grh-zydowo.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. zo.o. z siedzibą w Żydowie powstało z dniem 01 stycznia 1994 r. Spółka należy do grona spółek strategicznych ANR.

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Prowadzenie hodowli i chowu zwierząt - bydła mlecznego, owiec oraz ogierów;

2. Prowadzenie produkcji nasiennej, rolnej, rolno-przemysłowej oraz sadowniczej;

3. Prowadzenie i świadczenie usług transportowych, przechowalnictwa na rzecz rolnictwa;

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOŚCIUSZKI 41, 62-241 ŻYDOWO

NIP

7840016484
Copy

REGON

630186267
Copy

KRS

0000059797
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-28

Adres rejestrowy

UL. KOŚCIUSZKI 41, 62-241 ŻYDOWO

Data rejestracji w KRS

2001-11-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-11-16

Sygnatura akt

PO.IX NS-REJ.KRS/8464/24/516

Strona WWW

http://grh-zydowo.pl

Kody Pkd

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZARZĄD SPÓŁKI
Bogusław Skotarczak
Wieceprezes Zarzadu, 61 lat
Janusz Winiarski
Prezes Zarządu, 63 lata
UDZIAŁOWCY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

100% 13526 udziałów o łącznej wartości 13.526.000,00 zł

PROKURA
Grażyna Nowak
prokura łączna wykonywana łącznie z innym prokurentem, 32 lata
Paweł Maciejewski
prokura mieszana wykonywana łącznie z członkiem zarządu lub innym prokurentem, 48 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
31,5
33,2
40,8
22,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,6
7,9
9,2
17,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
38,9
39,6
43,8
10,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
49,4
47,5
53
11,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,1
1,1
2,9
151,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,7
2,7
2,6
-2,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,8
0,8
4,2
448,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,9
3,5
6,7
91,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,8
0,8
4,2
448,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,8
0,8
4,1
403,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
19,9
20
24,4
21,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-4,7
1,9
9,5
7,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-5,8
2,3
10,2
7,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
78,6
83,4
82,6
-0,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,9
10,5
16,4
5,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,7
2,3
10,2
7,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
100
71
66
-5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,3
3,1
3,3
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,8
0,4
-0
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży