GM Automatyka sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 107a, 42-440 Ogrodzieniec
NIP6492306557
Oceń firmę:
GM Automatyka sp. z o.o.
NIP6492306557
KRS0000641376
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Kościuszki 107a, 42-440 Ogrodzieniec

Strona internetowa

www.gmautomatyka.pl/

O Firmie

Zajmujemy się automatyką przemysłową, pojemnikami wibracyjnymi oraz budową  maszyn i serwisem.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo profesjonalne rozwiązania w zakresie projektowania linii montażowych, maszyn,: maszyny kontrolno-montażowe, testery szczelności, automatyczne podawanie komponentów, szafy sterownicze i rozdzielcze.

Oferta w zakresie pojemników wibracyjnych obejmuje projektowanie podajników do śrub oraz wkrętów, pojemniki liniowe oraz zasypniki oparte na napędach wibracyjnych i paskowych.

 

Wykonujemy montaż naszych maszyn oraz maszyn na podstawie dostarczonych projektów.

Ponadto oferujemy serwis w zakresie: diagnostyki oraz modernizacji parku maszynowego, regeneracji, wytwarzania elementów mechanicznych, outsourcing oraz doradztwo techniczne.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GM AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOŚCIUSZKI 107A, 42-440 OGRODZIENIEC

NIP

6492306557
Copy

REGON

365613777
Copy

KRS

0000641376
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-07

Adres rejestrowy

UL. KOŚCIUSZKI 107A, 42-440 OGRODZIENIEC

Data rejestracji w KRS

2016-10-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-10-11

Sygnatura akt

RDF/546665/23/272

Strona WWW

www.gmautomatyka.pl/

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU PRZY ZOBOWIĄZANIACH SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRZY ZOBOWIĄZANIACH SPÓŁKI PONAD 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Mateusz Grzegorz Gierczak
Wiceprezes Zarządu, 35 lat
Grzegorz Józef Prasełek
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Mateusz Grzegorz Gierczak

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 zł

Grzegorz Józef Prasełek

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6
6,9
9,1
31,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,2
1,9
3
59,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,1
0,2
0,2
22,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
2,1
3,2
56,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0
0,1
124
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-17,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,6
0,3
0,1
-81,3
EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
0,3
0,1
-68,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,6
0,3
0,1
-82,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,5
0,3
0,1
-70,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,1
1,9
3
57,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
467,4
168,4
24,2
-144,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-9,6
4,2
0,6
-3,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-11,2
8,4
6,6
-1,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-8,6
4,8
1,2
-3,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-9,6
4,2
0,6
-3,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
74
100
121
21
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
1
1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,5
2
1,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży