GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Identyfikator firmy (NIP)

6340126016

Dane teleadresowe

+483225XXXXXX

40-166 Katowice, Pl.Gwarków 1

Zobacz w Google Maps
Profil potwierdzony

Profil tej firmy został potwierdzony.
Dowiedz się więcej o potwierdzaniu profilu firmy.

8Liczba odwiedzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- / 5Ocena firmy ( 0)
Oceń firmę

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Aby wysłać wiadomość musisz się zalogować

Działalność firmy

O nas

Główny Instytut Górnictwajest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Posiadając duży potencjał badawczy, aparaturowy i kadrowy może odpowiednio reagować na potrzeby nie tylko górnictwa surowców mineralnych, ale także innych sektorów gospodarki. Zgodnie z misją i strategią wyniki badań Instytutu powinny kształtować korzystne relacje pomiędzy sferą przemysłową a człowiekiem i środowiskiem naturalnym.

Wielokierunkowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju to jeden z priorytetów Głównego Instytutu Górnictwa. W przypadku przemysłu wydobywczego surowców mineralnych mają one zapewnić jego ekonomiczną efektywność, prowadzącą do poprawy warunków życia zarówno pracowników, jak i lokalnej społeczności, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz dbałości o stan środowiska naturalnego wraz z zachowanie dostępu do zasobów.

Od początku powstania Instytutu kluczowym problemem badawczym było bezpieczeństwo pracy i technologiczny rozwój górnictwa, szczególnie w kopalniach węgla kamiennego. Dlatego GIG stale inicjuje nowe, innowacyjne tematy badawcze, które są naszą odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki polskiej i europejskiej. Dotyczą one takich kluczowych problemów, jak: rozwój czystych technologii węglowych, geologiczne składowanie CO2, wytwarzanie wodoru poprzez podziemne zgazowanie pokładów węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu z kopalń węgla oraz wód kopalnianych, nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do terenów górniczych, badania w zakresie społecznych zmian w regionach przemysłowych. Są to tematy nowatorskie, znajdujące zainteresowanie nie tylko w Europie, ale także w innych krajach świata.

Bez wątpienia priorytetowym obszarem badań są dzisiaj dla Instytutu Czyste Technologie Węglowe (CTW), których rozwój jest niezbędny dla zapewniania zarówno przyszłości polskiego węgla jak i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Pod pojęciem CTW rozumiane są różne technologie przemysłowe w których występuje węgiel, zarówno górnicze jak i energetyczne i chemiczne. Dla prowadzenia badań został otwarty w Instytucie w tym roku nowoczesny kompleks laboratoryjno-badawczy: Centrum Czystych Technologii Węglowych. Z tym obszarem badawczym wiążą się nasze działania dotyczące zmian klimatu i czystej energii. Od kilku lat Instytut jest mocno zaangażowany w prace mające na celu opracowanie bezpiecznej technologii podziemnego zgazowania węgla. Jej wdrożenie pozwoli w przyszłości nie tylko na lepsze wykorzystanie zasobów węgla w polskich zagłębiach, ale także na otrzymywanie bardziej czystego nośnika energii. Inne projekty koncentrują się na ograniczeniu emisji metanu wydzielającego się podczas eksploatacji pokładów węgla. Mają one istotne znaczenie zarówno dla sfery bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska i energetycznego wykorzystania tego gazu w celach gospodarczych. Podobne energetyczne znaczenie posiada czysta energia geotermalna zawarta w wodach kopalnianych wypompowywanych na powierzchnię - będąca również przedmiotem zainteresowania zespołów badawczych GIG.

Ważnym elementem proponowanych rozwiązań technologicznych jest uwzględnienie aspektów społecznych, zwłaszcza społecznej akceptowalności danej technologii. Dlatego w GIG powstała oryginalna metodyka oceny ekoefektywności technologii z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie statusu technologii zrównoważonego rozwoju wpisuje się w politykę Unii Europejskiej w zakresie wdrażania systemu Środowiskowej Weryfikacji Technologii (ETAP - Environmental Technologies Action Plan).

To tylko najważniejsze sfery naszego działania bowiem nie sposób wymienić wielu innych związanych z ochroną powierzchni, z gospodarką odpadami, gospodarką wodną, ochroną powietrza, przeciwdziałaniem hałasowi itp. Jednak należy podkreślić, że wszystkie podejmowane w Instytucie kierunki badawcze zawierają wyraźne elementy nowości i innowacyjności, a także odpowiadać na potrzeby rynku naszych klientów. To oni stawiają nam naukowcom coraz wyżej poprzeczkę, bo problemy współczesnego przemysłu dla którego pracuje Instytut są coraz bardziej trudne i złożone.

Główny Instytut Górnictwajest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Posiadając duży potencjał badawczy, aparaturowy i kadrowy może odpowiednio reagować na potrzeby nie tylko górnictwa surowców mineralnych, ale także innych sektorów gospodarki. Zgodnie z misją i strategią wyniki badań Instytutu powinny kształtować korzystne relacje pomiędzy sferą przemysłową a człowiekiem i środowiskiem naturalnym.

Wielokierunkowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju to jeden z priorytetów Głównego Instytutu Górnictwa. W przypadku przemysłu wydobywczego surowców mineralnych mają one zapewnić jego ekonomiczną efektywność, prowadzącą do poprawy warunków życia zarówno pracowników, jak i lokalnej społeczności, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz dbałości o stan środowiska naturalnego wraz z zachowanie dostępu do zasobów.

Od początku powstania Instytutu kluczowym problemem badawczym było bezpieczeństwo pracy i technologiczny rozwój górnictwa, szczególnie w kopalniach węgla kamiennego. Dlatego GIG stale inicjuje nowe, innowacyjne tematy badawcze, które są naszą odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki polskiej i europejskiej. Dotyczą one takich kluczowych problemów, jak: rozwój czystych technologii węglowych, geologiczne składowanie CO2, wytwarzanie wodoru poprzez podziemne zgazowanie pokładów węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu z kopalń węgla oraz wód kopalnianych, nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do terenów górniczych, badania w zakresie społecznych zmian w regionach przemysłowych. Są to tematy nowatorskie, znajdujące zainteresowanie nie tylko w Europie, ale także w innych krajach świata.

Bez wątpienia priorytetowym obszarem badań są dzisiaj dla Instytutu Czyste Technologie Węglowe (CTW), których rozwój jest niezbędny dla zapewniania zarówno przyszłości polskiego węgla jak i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Pod pojęciem CTW rozumiane są różne technologie przemysłowe w których występuje węgiel, zarówno górnicze jak i energetyczne i chemiczne. Dla prowadzenia badań został otwarty w Instytucie w tym roku nowoczesny kompleks laboratoryjno-badawczy: Centrum Czystych Technologii Węglowych. Z tym obszarem badawczym wiążą się nasze działania dotyczące zmian klimatu i czystej energii. Od kilku lat Instytut jest mocno zaangażowany w prace mające na celu opracowanie bezpiecznej technologii podziemnego zgazowania węgla. Jej wdrożenie pozwoli w przyszłości nie tylko na lepsze wykorzystanie zasobów węgla w polskich zagłębiach, ale także na otrzymywanie bardziej czystego nośnika energii. Inne projekty koncentrują się na ograniczeniu emisji metanu wydzielającego się podczas eksploatacji pokładów węgla. Mają one istotne znaczenie zarówno dla sfery bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska i energetycznego wykorzystania tego gazu w celach gospodarczych. Podobne energetyczne znaczenie posiada czysta energia geotermalna zawarta w wodach kopalnianych wypompowywanych na powierzchnię - będąca również przedmiotem zainteresowania zespołów badawczych GIG.

Ważnym elementem proponowanych rozwiązań technologicznych jest uwzględnienie aspektów społecznych, zwłaszcza społecznej akceptowalności danej technologii. Dlatego w GIG powstała oryginalna metodyka oceny ekoefektywności technologii z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie statusu technologii zrównoważonego rozwoju wpisuje się w politykę Unii Europejskiej w zakresie wdrażania systemu Środowiskowej Weryfikacji Technologii (ETAP - Environmental Technologies Action Plan).

To tylko najważniejsze sfery naszego działania bowiem nie sposób wymienić wielu innych związanych z ochroną powierzchni, z gospodarką odpadami, gospodarką wodną, ochroną powietrza, przeciwdziałaniem hałasowi itp. Jednak należy podkreślić, że wszystkie podejmowane w Instytucie kierunki badawcze zawierają wyraźne elementy nowości i innowacyjności, a także odpowiadać na potrzeby rynku naszych klientów. To oni stawiają nam naukowcom coraz wyżej poprzeczkę, bo problemy współczesnego przemysłu dla którego pracuje Instytut są coraz bardziej trudne i złożone.

Zwiń opis
Rozwiń opis

Data rejestracji na Aleo:

2014-01-21

Kody PKD:

72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • 69.1 - Działalność prawnicza
 • 33.1 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
 • 91.0 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
 • 71.2 - Badania i analizy techniczne
 • 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
 • 26.7 - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
 • 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji
 • 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 • 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 • 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem
 • 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Rodzaj działalności:

usługodawca

Oferta

Zobacz katalog produktów

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Nazwa pełna:

Główny Instytut Górnictwa

Identyfikator firmy (NIP):

6340126016

Forma prawna:

inna

Adres rejestrowy:

Plac Gwarków 1, 40-166, Katowice, śląskie, Polska

KRS:

0000090660

Data rejestracji w KRS:

2002-02-13

Sygnatura akt:

KA.VIII NS-REJ.KRS/45759/17/326

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

000023461

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Naczelny Dyrektor

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Powiązania